Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen en pellet kachels

Gepubliceerd: 17-12-2019, gezien: 562 keer

Er is in de media weinig aandacht aan besteed, maar wist u dat met ingang van 1 januari 2020 de subsidie voor pellet kachels, zonneboilers en warmtepompen komt te vervallen?

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen en pellet kachels

Deze investeringssubsidie voor duurzame energie, beter bekend als ISDE en sinds 2016 beschikbaar voor zakelijke en particuliere gebruikers, is niet langer aan te wenden voor de aanschaf van een pellet kachel en biomassaketel.

 

Einde ISDE subsidie pellet kachels en biomassaketels

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, we kennen hem van o.a. de salderingsregeling voor zonnepanelen, heeft een onafhankelijke partij onderzoek laten doen naar de uitstoot van deze vormen van energieopwekking.

Hieruit bleek dat met name pellet kachels en biomassaketels  weliswaar zorgen voor een reductie in CO2, maar tegelijkertijd ook zorgen voor meer uitstoot van fijnstof, stikstof en koolmonoxide.

Met andere woorden: de CO2 reductie weegt niet op tegen de uitstoot van slechtere lucht.

Reden voor hem om af te zien van verdere subsidiëring van deze vormen van energie opwekking.

 

Warmtepompen en zonneboilers

Tevens vindt de minister dat de bestaande ISDE regeling moet worden ingezet voor bestaande woningen en gebouwen. Gevolg hiervan is dat ook het mes wordt gezet in de ISDE subsidie voor het plaatsen van warmtepompen en zonneboilers in nieuwbouwwoningen.

Met invoering van de nieuwe gaswet in juli 2018 zijn de netbeheerders niet langer verplicht nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet. Hierdoor worden gebruikers van nieuwe gebouwen verplicht te zoeken naar alternatieven.

 

Auteur
Joost Overbeek
Directeur/Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93

Theme picker