Wat kan er wel?

Gepubliceerd: 5-01-2024, gezien: 229 keer
Wat kan er wel?

Veel ondernemers in de agrarische sector stellen zich de vraag wat kan er wel, maar eigenlijk gaat het om de vraag, wil ik het wel op deze plek. Zeker ook gezien in het licht van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij. Niet alleen de planologische gebruiksmogelijkheden zijn bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden een locatie.  De kansen worden sterk bepaald door de afstand tot omliggende natuur en bebouwing. Daarnaast worden transitie maatregelen aangekondigd om de emissies naar lucht, bodem en water verder te verlagen en bedrijven te helpen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Financiers en verpachtende partijen kijken steeds meer naar de (duurzame)kwaliteit van de bedrijfsvoering. Vele nieuwe ontwikkelingen vragen extra kennis of investeringen. Ondernemers worden getriggerd om te innoveren of te verplaatsen.  Voor de zogenaamde piekbelasters is het mogelijk om ook de LBV+ regeling bij hun keuze te betrekken en zo tot een bredere afweging te komen.    

Auteur
Gert-Jan Festen
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66

Theme picker