Wat zijn de veranderingen in de landelijke beëindigingsregelingen?

Gepubliceerd: 17-11-2023, gezien: 2313 keer
Wat zijn de veranderingen in de landelijke beëindigingsregelingen?

Momenteel zijn er twee beëindigingsregelingen; de LBV regeling voor vrijwillige stoppers en de LBV+ regeling voor piekbelasters. Aanmelden voor de LBV+ regeling kan tot 6 april 2024 maar de LBV regeling loopt tot 1 december dit jaar.

Een  herberekening over mogelijke deelname is wellicht verstandig. Dit heeft te maken met de aanpassing van de NH3-factoren in de Aerius Check voor emissiearme stalsystemen voor melkvee en volièrestallen voor pluimvee. Uit onderzoek van de WUR is gebleken dat deze stalsystemen minder effectief zijn. Hierdoor moet nu met de emissiewaarde van een traditioneel stalsysteem worden gerekend. Het verschil in emissie waar nu mee gerekend moet worden, kan oplopen tot meer dan het dubbele. Deze verandering zorgt ervoor dat meer veehouders gebruik kunnen maken van de beëindigingsregelingen.  

Het is voor ondernemers met deze stalsystemen verstandig een nieuwe berekening te laten maken door een deskundige.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker