Maximale bouwmogelijkheden benut voor nieuwe loods

Loonbedrijf Kievit heeft in het Gelderse Deil een nieuwe machineberging in gebruik genomen. Voor de planrealisatie was wel een vormverandering van het bouwblok nodig. Door tijdig en correct te anticiperen, kon het project gerealiseerd worden.

Dirk Kievit liep al langer met het idee rond om zijn loonbedrijf uit te breiden met een nieuwe machineberging. Voor de opslag van de grote landbouwmachines is veel ruimte nodig. ‘Ons materieel en machinepark wordt steeds groter. De bestaande loodsen waren niet meer toereikend’, aldus Kievit, die in gemeente West Betuwe klanten uit de melkveehouderij en de grond-, weg- en waterbouw bedient. Kievit heeft tien medewerkers in vaste dienst.

Nieuw bestemmingsplan
De nieuwe machineberging aan de Polsteeg in Deil heeft een open karakter. Het gebouw is 66 meter lang en 15 meter breed. Kievit moest bij de bouw van de loods rekening houden met het aangekondigde nieuwe bestemmingsplan in de gemeente. Hij schakelde Rombou in om de juiste voorbereidingen te treffen. ‘Die samenwerking is prima verlopen’, zegt Kievit.
De nieuwe loods paste niet in het bestaande bouwblok van Kievit. Er was een vormverandering van het bouwblok nodig om de bouw vergund te krijgen. ‘Aan de noord- en oostzijde van ons bedrijf hebben we stukjes bouwblok ingeleverd, om aan de zuidzijde genoeg bouwruimte te creëren. Ook werd een deel van het bouwblok ingetekend in ons landbouwperceel van 6 hectare’, aldus Kievit, die nu drie machineloodsen in gebruik heeft. De grootste loods is 70 meter lang en 35 meter breed. Ook is er een loods van 30 bij 16,5 meter.

Nieuwe regels benut
In afwachting van het nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan behoorde de bouw van de nieuwe loods van Kievit in eerste instantie niet tot de mogelijkheden, zo geeft Gert-Jan Festen van Rombou aan. In overleg met de gemeente West Betuwe vond de Senior Adviseur Bedrijfslocatie een mogelijkheid om toch te bouwen. ‘We hebben een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd. Daarbij hebben we geanticipeerd op de regels van het nieuwe bestemmingsplan’, zo vertelt Festen, die zo de maximale bouwmogelijkheden wist te benutten. Eind 2020 werd de aanvraag voor de tijdelijke vergunning ingediend. Op 6 april 2021 werd de bouw vergund.
Bij de bouw van de nieuwe machineberging werd rekening gehouden met de inpassing in het landelijke gebied, zo vertelt Gert-Jan Festen, die duidelijk de meerwaarde ziet van de uitbreiding van het loonbedrijf. ‘Met de nieuwbouw kan Kievit zijn bestaande loodsen efficiënter gebruiken.’
Dirk Kievit is blij dat Rombou in overleg met de gemeente kans zag om de uitbreiding in gang te zetten. ‘De gemeente zat op slot. Zonder deze tijdelijke vergunning hadden we nog langer op onze nieuwe loods moeten wachten’, aldus Kievit, die inmiddels samen met Festen en diens collega’s bezig is om de tijdelijke vergunning om te zetten in een definitieve omgevingsvergunning.

‘"Ik ben blij dat Rombou in overleg met de gemeente de kans zag om de uitbreiding in gang te zetten. ‘De gemeente zat op slot."’ – Dirk Kievit

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Luuk Potman

Bouwkundig tekenaar
06-578 23 573 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn

Nog meer interessante projecten