Eefde - Melkrundveehouderij


Nieuwbouw ligboxenstal

Familie van Zeijts heeft een melkveebedrijf aan de Schurinklaan te Eefde. Het bedrijf bood plaats aan ongeveer 140 melkkoeien plus bijbehorend jongvee. Om een stap te maken in de ontwikkeling van het bedrijf was uitbreiding noodzakelijk.

De uitbreiding is aangegrepen om de bedrijfsopzet te optimaliseren voor wat betreft de indeling van het vee en de arbeidsefficiency. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe ligboxenstal en de huisvesting van jongvee in de bestaande stallen. Dierenwelzijn, -gezondheid, ventilatie en arbeidsgemak waren voor de familie Van Zeijts de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp. De nieuwe stal biedt plaats aan 210 melkkoeien. De koeien worden met drie robots gemolken en kunnen in drie verschillende groepen worden gehouden. Separatie van de melkkoeien kan bij elke robot en werkt eenvoudig. Voro de afkalvende en zieke koeien is een groot strohok gerealiseerd. De stal is zo ontworpen dat de looplijnen, zowel in de stal als op het bedrijf, kort en efficiënt zijn.

 

 

Duurzame vloer

Na vergelijk van verschillende vloeren is voor het melkvee gekozen voor de duurzaamheidsvloer van Berkel Beton. Goede beloopbaarheid en een duurzame afsluiting van de mestkelder waren de belangrijkste argumenten voor deze keuze. Voor een betere doorlatendheid is bij de droge koeien gekozen voor de groene vlag roostervloer. De stal voldoet aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Na een goed doorlopen verguningentraject is aan de hand van een bestek een aanbesteding gehouden. Resultaat is een scherpe aannneemsom. Vervolgens heeft de aannemer de stal binnen een half jaar, en naar tevredenheid van de familie opgeleverd. Met de nieuwe stal kan de familie van Zeijts weer jaren vooruit. Binnen de vergunde Natuurbeschermingswet en milieuvergunning is ruimte voor 280 melkkoeien met bijbehorend jongvee.

Producten

Rombou heeft de volgende onderdelen verzorgd:

• aanvraag Nbwetvergunning;
• landbouwkundig en bouwkundig ontwerp van de stal;
• bouwkundig tekenwerk;
• MER-beoordeling;
• aanvraag omgevingsvergunning voor de onderdelen milieu en bouwen;
• opstellen van het bestek (beschrijving en tekeningen);
• aanbesteding project en opstellen aannemingsovereenkomst.

 

 

 

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte