Tilligte - Zorgboerderij Erve Meinders

Als Ellen Loohuis begint te vertellen over 12 december 2014 straalt haar gezicht. Op die dag namen twaalf volwassenen hun intrek in een nieuwe woning op Erve Meinders in Tilligte. Het zijn volwassenen die allemaal een beperking hebben. Daarbij zijn het ook mensen die genieten en baat hebben bij een leven op het platteland, samen met ondere andere paarden.

Ellen Loohuis heeft ruime ervaring met deze doelgroep. Samen met haar man Eddy runt zij in Denekamp al sinds 2004 een zorgboerderij. De ruimte op deze locaties is echter beperkt tot een maximum van zes personen die daar permanent kunnen wonen. Ook de combinatie met paardrijden door de bewoners en therapie met de paarden is in Denekamp beperkt in te vullen. Kortom, Ellen en Eddy zochten een tweede locatie met meer ruimte om uit te breiden. Dat zeggen is een ding, het realiseren bleek een tweede en lastig te verwezenlijken. De concrete zoektocht begon al in 2010. Nu, anno 2015, is de eerste stap gerealiseerd en is de paardenmanege in aanbouw. Dit voorjaar verwachten de ondernemers open huis te kunnen houden om de woning en de manege aan iedereen te tonen.

Videobeelden van Koning en Maxima op bezoek bij Erve Meinders

Videobeelden van de zorgboerderij en de voorbereiding voor het bezoek van het koninklijk paar

Doorzetten

Een prachtige mijlpaal, want de realisatie ging beslist niet vanzelf. Al begin 2011 kwam Ellen in contact met de gemeente Dinkelland omtrent Erve Meinders in Tilligte. Een plaats waar bepaald was door de vorige eigenaar dat zorg en landbouw er hand in hand zouden moeten gaan.

'Ik hoorde bij toeval van deze kans', vertelt Ellen. 'Omdat wij zochten naar een andere plek, zijn we ons gaan verdiepen in de kansen. Die leken ons direct aanwezig. Er is voldoende ruimte voor ruim wonen, tuinen aanleggen op de 12,5 hectare pachtgrond die bij het bedrijf hoort en een manege te bouwen'.

Ellen sprake onder andere met de wethouder. Die was meteen enthousiast. 'Dat was mooi, maar daarmee ben je er bepaald nog niet. Elke gemeente mag en moet zelf bekijken wat voor regels ze rond zorgaanbieders in het buitengebied stellen. Punt was en is dat ons plan van af nul opgebouwd moest worden. Voor de ambtenaren was ons plan dus ook nieuw. Zij wisten niet altijd goed wat ze ermee moesten. Daarbij komt dat ze ook nog meerdere keren wisselden van post, zodat wij alles opnieuw moesten toelichten.'

Ellen en Eddy zetten echter door. En niet alleen. Zij werden vanaf het begin bijgestaan door Bas Kolkman van Rombou. 'Dat we Bas er tijdig bij hebben betrokken is heel belangrijk geweest. Omdat er jaren aan tijd in het traject zit en er veel kennis gevraagd wordt, hadden wij dat absoluut nodig'. Die jaren gingen op aan het schrijven van een bedrijfsplan, het wijzen van een bestemmingsplan en bijvoorbeeld een welzijnsplan.

‘Als je echt iets nieuws in een gebied initieert, maakt dat de ambtenaren zenuwachtig’, schets Ellen haar ervaringen. ‘Wij moesten eerst een bedrijfsplan indienen. Dat leek goedgekeurd, maar de volgende ambtenaar wees het toch af. Hij stelde dat er een ‘kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving’ ontbrak in het plan. In zo’n geval is het heel mooi dat we Bas hadden ter ondersteuning. Zelf wil ik altijd snel door met plannen en ben je emotioneel betrokken. Als adviseur blijft Bas rustig en houdt ons op het goede spoor.’

Zorg realiseren in het buitengebied is sowieso best lastig. Gemeenten hebben er vaak weinig ervaring mee en moeten dus overtuigd worden door de plannen van de ondernemers. ‘Het heeft ons wel wat zweetdruppels gekost’, glimlacht Ellen. ‘En ook nu nog lopen we tegen praktische barrières op. Bijvoorbeeld rond de regeling van rioolrecht en afvalstoffen. De gemeente slaat ons twaalf keer aan, terwijl de bewoners gezamenlijk een groot huis bewonen. Die extra kosten kwijt te raken, is nog niet zo gemakkelijk. Ook bij zulke momenten is het fijn en goed om een adviseur te hebben. Samen kun je sparren, dat helpt echt.’

Enthousiasme in de buurt

Ellen is hoe dan ook blij met de huidige situatie. De bewoners genieten volop van hun ruime nieuwe woning. En buiten in het land en om de manege heen werken bouwvakkers, ondanks de nu drassige omgeving, volop door aan een prachtige accommodatie voor twintig paarden. ‘Later dit jaar hopen we ook een winkeltje te openen op het erf voor streekproducten. Onze bewoners kunnen dan meehelpen in de winkel’, vertelt Ellen. ‘Een volgende stap daarna is een veestal met runderen. Dat past hier ook heel goed bij.’

‘Zo denken en hopen we echt een plek te creëren waar bewoners en buurtgenoten elkaar ook ontmoeten. Burgers komen hier dan geitjes en paarden kijken en brengen een bezoekje aan de winkel. Vanaf het begin van onze plannen zijn de buurtbewoners erg positief, dat sterkt ons in deze visie. Wij hebben er alle vertrouwen in.’

Producten van Rombou

• Overleg met gemeente (bestuur en ambtenaren)
• Opstellen partiële herziening van het bestemmingsplan
  (inclusief Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)
• Bedrijfsplan (financiële onderbouwing)
• Melding Activiteitenbesluit
• Aanvraag Nbwetvergunning

Lees hier het verhaal over zorgboerderij Bartimeus in Langbroek

"Samen met u en met mijn collega’s vind ik creatieve oplossingen" Bas Kolkman

Branches

Provincies

Blijf op de hoogte