Nieuwbouw arbeidsvriendelijke jongveestal

Op het bedrijf van de familie Berends werden in 2013 de koeien met 1 melkrobot gemolken. Het oudste jongvee stond in de ligboxenstal bij de melkkoeien en het jongste jongvee verspreid over enkele oude stallen welke aan de kleine kant waren om goed in te kunnen werken met een hedendaags machinepark.

Het Jongvee een eigen stek

De wens was om het bedrijf een stap verder te ontwikkelen door uit te breiden met een 2e melkrobot. Logisch gevolg was ook dat meer ruimte voor jongvee en droge koeien nodig was. De vraag van de familie Berends aan Rombou was om te kijken hoe dit het beste vorm gegeven kon worden binnen een aantal randvoorwaarden. Op het bedrijf moet het mogelijk blijven om makkelijk nog een uitbreidingsstap te maken, weidegang moet goed inpasbaar zijn met robotmelken, de diergezondheid van het jongvee moet goed zijn en het plan moet voldoen aan de eisen van bouwen op een karakteristieke locatie.

De bestaande ligboxenstal was geschikt voor het inpassen van een 2e melkrobot. De capaciteit (ruim 120 dierplekken)  paste goed en op deze manier was nieuw- of herbouw van het tanklokaal en de machinekamer niet nodig. Daarom is gekozen voor nieuwbouw van een jongveestal met daarin ruimte voor droge koeien.

In de jongveestal wordt het jongste jongvee tot ongeveer een half jaar gehuisvest in een aparte, klimaat gescheiden, geïsoleerde afdeling. Deze afdeling wordt mechanisch geventileerd om tot een ideaal leefklimaat voor dit jongvee te komen. Het oudere jongvee en de droge koeien worden in een natuurlijk geventileerde 2+2 stal gehuisvest. De stal is zo ingedeeld dat het doorschuiven van jongvee makkelijk door 1 persoon kan worden gedaan.

‘Het aanbesteden en bouwbegeleiding heeft in totaal € 17.000.- opgeleverd en discussies tijdens de bouw voorkomen’ – familie Berends

Hierna is het aanbestedingstraject van start gegaan. Tijdens het gunningsgesprek ofwel de onderhandelingen zijn een tweetal aanpassingen van de opdrachtgever opgenomen, dit resulteerde in een financieel voordeel voor de klant. Daarnaast is door een strakke onderhandeling nog een extra korting van € 5.000,- bedongen.

Rombou schreef het bestek.

Voorafgaand aan het gunningsgesprek is de begroting gecheckt op de inhoud, ofwel is dit kloppend met de bestekstukken. Tijdens de controle bleek dat er een flink aantal bestekmatig omschreven werkzaamheden niet waren opgenomen in de begroting. Dit kan tijdens de bouw leiden tot vervelende discussies c.q. tot meerwerk. Om hierover voor de start van de bouw duidelijkheid over te verkrijgen zijn deze werkzaamheden besproken tijdens het gunningsgesprek. Hiermee heeft de aannemer omwille van het verkrijgen van de opdracht ingestemd.

Heeft het aanbesteden en bouwbegeleiding dan veel zichtbaar geld opgeleverd? Ja, totaal € 17.000.- en discussies tijdens de bouw voorkomen. Mede hierdoor is de jongveestal op tijd en naar volle tevredenheid van de familie Berends opgeleverd. Hiermee zijn zij klaar voor de toekomst!

 

‘‘Het aanbesteden en de bouwbegeleiding heeft in totaal € 17.000.- opgeleverd en discussies tijdens de bouw voorkomen.’’ – Familie Berends

Projectdetails

Uitbreiding met een nieuwe jongveestal om de bestaande ligboxenstal volledig voor melkkoeien te kunnen benutten en te kunnen voorzien van een tweede melkrobot.

 • Jongste jongvee tot circa 6 maand in een aparte klimaat gescheiden en geïsoleerde en mechanisch geventileerde afdeling.
 • Stal is zo ingedeeld dat 1 persoon het jongvee gemakkelijk kan doorschuiven
 • Volledige aanbesteding
 • Onjuistheden in de begroting gecorrigeerd
 • Bouwbegeleiding
 • Geen discussie tijdens de bouw
 • Jongveestal op tijd en naar volle tevredenheid opgeleverd

Uitgevoerd

 • Ontwerp (bouwen op en karakteristieke locatie)
 • Bouwvergunning
 • Melding Activiteitenbesluit
 • Bestek
 • Aanbesteding
   

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Martijn Veldhuis

Adviseur Bedrijfslocatie
06-57 54 70 93 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Luuk Potman

Bouwkundig tekenaar
06-578 23 573 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn

Nog meer interessante projecten