De imposante bedrijfsontwikkeling van melkgeitenbedrijf Jansen

In 2005 verruilden Evert en Mira Jansen het Noord-Hollandse Weesp voor het Drentse Hoogersmilde. In nog geen 20 jaar tijd onderging hun melkgeitenbedrijf een ware metamorfose, die ook gepaard ging met een flinke uitbreiding. ‘We doen het hier met z’n allen’, zo zegt Evert Jansen.

Het melkgeitenbedrijf van familie Jansen in Hoogersmilde heeft de afgelopen jaren een heuse gedaanteverwisseling ondergaan. Wat in 2005 begon met 800 geiten op 5 hectare groeide uit tot een van de grotere melkgeitenbedrijven van het noorden, met intussen 42 hectare in eigendom. Op het erf staan twee identieke geitenstallen en een opfokstal voor lammeren. De nieuwe bedrijfswoning springt bij aankomst meteen in het oog. ‘De basis was goed. Na de aankoop zijn we hier eigenlijk altijd bezig geweest’, zo vertelt Evert Jansen.

‘Eer aan de Heer’, zo prijkt er op de gevel van de woning van familie Jansen. Evert en Mira zijn dankbaar voor hun grote gezin met 6 kinderen én voor de kansen die ze als ondernemer hebben gekregen om het bedrijf in Hoogersmilde naar hun eigen smaak te ontwikkelen. Daarbij kwam ook zeker de nodige ondernemerszin om de hoek kijken. Evert Jansen en zijn vrouw Mira durven te ondernemen, zien kansen en grijpen die. Er is bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in ammoniakrechten. ‘Daar hebben we veel geld in gestoken. Soms hadden we het idee dat we in lucht investeerden’, zegt Jansen.

Vertrouwensband
Vergunningen op orde hebben is heel belangrijk. ‘We zijn bijvoorbeeld heel blij dat we nu beschikken over een betrouwbare Nbw-vergunning. Die hebben we aan Rombou te danken’, aldus Jansen.
Rombou is van begin af aan betrokken geweest bij de bedrijfsontwikkeling. Evert Jansen is blij met de jarenlange samenwerking met adviseurs Jan Pieter Smit en later Bram Scheurwater. ‘Met Rombou hebben we echt een vertrouwensband opgebouwd. De adviseurs zijn heel goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving en zeer resultaatgericht. Het contact is altijd goed geweest en de lijntjes zijn kort’, zegt Jansen.

Puzzel leggen
Net als Jansen kijken ook Scheurwater en Smit met een zeer goed gevoel terug op de onderlinge samenwerking. ‘Die samenwerking begon al toen zij de locatie nog moesten kopen. Het zegt veel dat ons in de jaren daarna een belangrijke rol gegund is in het behalen van hun ambities. Steeds weer hebben zij hun plannen en wensen aan ons toevertrouwd. En dat in een tijd dat de regels toch steeds lastiger werden. Het vervult ons zeker met trots, dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan hun toekomst.‘

De laatst gebouwde stal is 135 meter lang en 27 meter breed en dateert uit 2018. De stal is in grote lijnen een kopie van de andere in 2007 verlengde stal. Bram Scheurwater: ‘Bij dit soort ontwikkelingen is wet- en regelgeving voor ammoniak-, fijnstof- en geuremissies leidend. We hebben die puzzel steeds weten te leggen, onder meer door in de nieuwe stal mechanische ventilatie te adviseren.’
Jansen: ‘We hebben luchtdicht gebouwd en ventileren op basis van gelijke druk.’

Brandveiligheid bij deze omvang is ook een belangrijk onderwerp. ‘De stal is brandveilig ontworpen door materialen toe te passen met een lage brandbaarheid en blusbaarheid in gedachten. Vluchten van mens en dier in geval van brand is daarbij het uitgangspunt geweest.’ vertelt Scheurwater.

Blijven meedenken met het bedrijf en op het juiste moment de goeie dingen doen is ook een belangrijke, aldus Smit. Zeker omdat de geitenhouderij toch steeds meer in de greep van de wet- en regelgeving kwam. “In de loop van jaren zijn er meerdere momenten geweest waarop wij proactief hebben gehandeld, bijvoorbeeld met het bestemmingsplan en de milieuvergunning. Om zo toch de ruimte te hebben en te houden voor verdere bedrijfsontwikkeling. En het klopt dat er veel is geïnvesteerd in ammoniak. Maar liefst negen partijen ammoniak bleken er nodig. Maar omdat er op tijd is gehandeld ligt er nu wel een ijzersterke en waardevolle natuurvergunning.”

‘‘We zijn bijvoorbeeld heel blij dat we nu beschikken over een betrouwbare Nbw-vergunning. Die hebben we aan Rombou te danken’’ – Evert Jansen

Melken uitbesteed
Na de bouw van de geitenstal verrees in 2019 een nieuwe lammerstal. Daarna werd ook de nieuwe woning gebouwd. De oude boerderij is in het najaar van 2023 gesloopt, waarna er een begin werd gemaakt met de bouw van een dubbele autogarage en paardenboxen. Het erf en de tuin worden dit jaar verder aangekleed. Ook het ontwerp van de woning is door de architect van Rombou geleverd.

 

De melkgeitenhouders hebben er bijna twee decennia aan plannen smeden en uitvoeren opzitten. Eigenlijk doet alleen de 2x30-melkstal (rapid exit) nog terugdenken aan de beginsituatie. Zij hebben het melken volledig uitbesteed aan drie Poolse medewerkers, die steeds met z’n tweeën melken.  ‘Ze beginnen om 1.30 uur met de eerste melkbeurt. Ze zijn 7 tot 8 uur bezig. Om 13.30 uur begint de tweede melkbeurt. We kunnen onze melkstal zo heel efficiënt inzetten’, aldus Jansen


De geiten lopen op stro. De dieren worden gehouden in 7 groepen. De geiten produceren gemiddeld 1.250 kilo melk op jaarbasis, met 4,45% vet en 3,46% eiwit. De productie en de gehaltes zijn bovengemiddeld goed. De melk wordt verwerkt door de Nederlandse Geiten Coöperatie (NGC). Jansen hoopt op termijn de melkproductie op te voeren naar 1.300 liter per dier. ‘Dat zou mooi zijn, maar mag niet ten koste van de diergezondheid gaan’, zo zegt de ondernemer. Met behulp van elektronische melkmeting houdt hij de productie nauwlettend in de gaten. Die informatie gebruikt hij om met de beste dieren verder te fokken.  

Schouders eronder
In 2010 werd het bedrijf geruimd vanwege een besmetting met Q-koorts. Evert en Mira hebben zich niet door deze tegenslag uit het veld laten slaan, integendeel. Samen met gezinsleden en medewerkers om zich heen zetten zij de schouders eronder. ‘We hebben eigenlijk een totaal nieuw bedrijf opgebouwd. We zijn hartstikke dankbaar voor datgene wat er nu staat’, zegt de melkgeitenhouders.

Scheurwater en Smit zijn trots en dankbaar dat zij mochten meewerken aan de realisatie van de dromen van deze pracht ondernemers. Zij wensen Evert, Mira en het hele team om hen heen veel succes en Rombou blijft natuurlijk paraat voor eventueel volgende wensen.

‘‘Met Rombou hebben we echt een vertrouwensband opgebouwd. De adviseurs zijn heel goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving en zeer resultaatgericht. Het contact is altijd goed geweest en de lijntjes zijn kort’’ – Jansen

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn

Nog meer interessante projecten