Via intern salderen bouwen aan de toekomst

Maatschap De Groot-Klein Douwel nam medio oktober hun nieuwe melkveestal in gebruik. Via de bestaande NB-vergunning en intern salderen werd de vergunning voor een nieuwe stal, met meer ligplaatsen, relatief vlot verkregen en werkt de familie De Groot er inmiddels met plezier in.

‘De wens om nieuw te bouwen was er al langer, maar ruim twee jaar geleden zijn we concreet gestart met het smeden van plannen en kwamen we ook met Rombou in gesprek’, vertelt Tom de Groot die in Oldeholtpade momenteel zo’n 95 koeien melkt in maatschap met zijn ouders Cor en José. De jonge ondernemer werkt daarnaast nog parttime bij Flynth Accountants en Adviseurs.
Het bleek dat de maatschap hun onderliggende NB-vergunning, eerder reeds succesvol aangevraagd door Elmer Woudstra van Rombou, kansen bood om hun plannen te realiseren. De nieuwe stal zou namelijk ruim 125 boxen moeten bevatten en plaats krijgen op hetzelfde terrein.

‘In 2019 kwam de stikstofproblematiek op en leken de kaarten opeens anders komen te liggen’, vertelt Bram Scheurwater die vanuit Rombou als Senior adviseur bij het project betrokken was. ‘Hoewel het op dat moment nog ‘varen in de mist’ was, hebben we gekeken of we de optie intern salderen konden benutten. Dat paste goed en pakte goed uit.’
Concreet betekent het dat maatschap De Groot een NB-vergunning had op basis van een stal met een roostervloer die 13 kilo ammoniak uitstoot. Door een nieuwe MDV-stal te bouwen met een ecovloer die voor 6 kilo ammoniak staat, mogen ze meer koeien houden. Ondanks dat ze meer dieren houden, blijven ze onder het ammoniakplafond dat hun vergunning voorschrijft.

‘Rombou heeft voor ons in juli 2020 de vergunningsaanvragen de deur uit gedaan. Hoewel die via de gemeente ook naar de provincie moesten, hadden wij reeds in april 2021 de bouwvergunning rond en in de brievenbus. Dat dat binnen een jaar rond was, stemt ons tevreden’, zegt De Groot.
Scheurwater onderstreept de woorden van de melkveehouder. ‘Ik snap goed dat mensen het bijna altijd te lang vinden duren, maar Tom heeft gelijk dat het tegenwoordig erg vlot gaat als je binnen een jaar alles rond hebt en concreet los kunt met de bouw.’
Hij vervolgt dat Rombou de gehele begeleiding heeft gedaan.. ‘Nadat eerst de NB-vergunning al door ons was veilig gesteld, zijn we gaan ontwerpen, , het vergunningstraject is ingezet, het bestek en de aanbesteding is geregeld en ten slotte de bouwbegeleiding tijdens de bouw. De samenwerking is steeds gebaseerd geweest op onderling vertrouwen. Per fase hebben wij  steeds aangegeven waar we staan en wat voor stappen we moeten zetten. Plus wat voor kosten dat met zich meebrengt. Bijkomend voordeel van de samenwerking met Flynth is dat we de ondernemer zo kunnen wijzen op de verschillende subsidiestromen die hij of zij kan benutten en of het plan financierbaar is, in deze tijd geen overbodige check.In dit geval kon Tom, gezien zijn eigen achtergrond bij Flynth, dit zelf oppakken, maar anders werken we samen met de ondernemer en onze gespecialiseerde Flynth-collega’s. Die subsidies zijn dermate interessant dat ze vaak echt helpen om de gewenste bouwplannen te kunnen realiseren.’

Tom de Groot sluit zich aan bij de woorden van Scheurwater. ‘De bouwbegeleiding hebben wij bewust ook uitbesteed omdat je rond de bouw zelf sowieso druk genoeg bent, specifieke kennis ontbeert en zo een stukje kwaliteitsborging inbouwt. Het is niet goedkoop, maar het was een goede keuze.’
En de nieuwe stal; voldoet die goed? ‘Zeker weten. Binnen een week zaten we boven een gemiddelde van drie melkingen per koe per dag en stegen de dieren 3 liter in productie. Natuurlijk is de bezetting in de stal en op de robots nu nog relatief laag, maar het toont aan dat de dieren er op vooruit zijn gegaan en vlot gewend waren aan hun nieuwe omgeving’, besluit Tom.

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Luuk Potman

Bouwkundig tekenaar
06-578 23 573 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn

Nog meer interessante projecten