Aandachtspunten Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus)

Gepubliceerd: 24-11-2023, gezien: 1169 keer
Aandachtspunten Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus)

Bedrijven die overwegen te stoppen kunnen zich nog t/m 1 december aanmelden voor de Lbv-regeling en t/m 5 april voor de Lbv-plus regeling (piekbelasters). De afgelopen weken zijn de eerste brieven door RVO aan ondernemers gestuurd met daarin een positieve beslissing op de aanvraag (Lbv-plus).

En dan komt het vervolgproces. Na de brief heeft men 6 maanden de tijd om het voorstel te ondertekenen. Hierna ontvangt men een voorschot van 60%. Na de ondertekening heeft men 12 maanden de tijd om dieren en mest af te voeren, het regelen van de intrekking van de milieuvergunning c.q. melding en natuurvergunning. Ook dient er binnen deze termijn een aanvraag voor aanpassing van de bestemming bij de gemeente te liggen (zodat er geen veehouderij meer mogelijk is).

12 maanden lijkt dan best lang, maar met name de afstemming met de gemeente over aanpassing van de bestemming en het maken van een toekomstplan voor de locatie vergen veel tijd. Als de wens is een bepaalde stal die in de Lbv is aangemeld alsnog te behouden voor een ander gebruik zoals caravanstalling dan kan de gemeente daar toestemming voor geven en kan er voor die stal bij RVO een sloopontheffing aangevraagd worden. De vergoeding voor die stal vervalt dan wel. Gaat de locatie door als akkerbouwbedrijf, bekijk dan goed wat de ontwikkelmogelijkheden zijn bij de aanpassing van bestemmingsplan/omgevingsplan. Nu zijn er wellicht geen wensen voor een extra werktuigengberging, maar hoe is dat over 5 jaar? Zaken om nu al rekening mee te houden.

Wat in deze fase ook een rol speelt is de combinatie of stapeling met een Rood voor Rood regeling of VAB-regeling (vrijkomende agrarische bebouwing). Er zijn gemeentes die een combinatie van deze regelingen met de LBV-regeling toestaan. Daar kun je niet mee wachten tot na de sloop.

Na ondertekening van het voorstel van RVO heeft de ondernemer 28 maanden de tijd om de stallen, mestopslagen en voeropslagen te slopen en is het mogelijk een 2e voorschot aan te vragen. Voor de sloop dient meestal eerst een asbestinventarisatie en natuurwaardenonderzoek gedaan te worden. Hou daar rekening mee in de planning, aangezien bij het aantreffen van beschermde diersoorten er niet direct gesloopt kan worden. Zet dit dus op tijd in gang.

Na al deze stappen wordt de subsidie definitief vastgesteld en wordt het laatste deel van de subsidie uitbetaald.

Vanaf het moment van aanmelding volgt een intensieve periode met veel keuzes en afwegingen (wijziging bestemmingsplan, mogelijk Rood voor Rood , HIR/fiscaal en bedrijfseconomische/financiële planning), maar kan er weer een mooi plan voor de toekomst ontstaan.

Auteur
Sander Kondring
Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04

Theme picker