RVO

03-03-2022 - Het programma voor legalisatie van PAS-meldingen is inmiddels vastgesteld en ingegaan op 28 februari 2022. Voor de legalisatie...
02-09-2021 - Velen hebben dit voorjaar gegevens ingediend bij RVO voor het legaliseren van hun PAS-melding. Hoe gaat de procedure nu...
12-08-2021 - Ondernemers die hun PAS-melding wensen te legaliseren en hiervoor een verzoek hebben ingediend bij RVO, hebben een brief...
25-02-2021 - Door de uitspraak van Raad van State moeten de locatiegegevens van de zogenaamde PAS-meldingen openbaar gemaakt worden....
27-08-2020 - De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een uitspraak gedaan over vrijstelling van de vergunningplicht op basis van het PAS...

Theme picker