CO2 sectorsysteem stimuleert energietransitie

Gepubliceerd: 1-07-2021, gezien: 738 keer
CO2 sectorsysteem stimuleert energietransitie

De prijs van CO2 rechten in het EU-Emissions Trading System hebben in 2021 een flinke stijging laten zien. Glastuinbouwondernemers in het CO2-sector systeem kunnen een forse rekening verwachten voor de CO2 naheffing over 2021. Iedere kuub aardgas die je in 2021 verstookt zou zomaar 2 à 3 €ct duurder kunnen worden. Op de korte termijn zijn de kosten nog draagbaar, maar over een paar jaar lijkt verduurzamen van de energievoorziening de enige oplossing.

Tussen de glastuinbouwsector en de Nederlandse overheid zijn in 2012 afspraken gemaakt over de maximale CO2 emissie van de sector. Dit maximum ligt ieder jaar iets lager in verband met het klimaatakkoord. Met het CO2-sectorsysteem wordt de gerealiseerde CO2 emissie van de sector gemeten en bij overschrijding van het maximum wordt een vergoeding geheven welke is gebaseerd op de CO2-emissieprijs binnen het EU-ETS.

Over 2017 hebben glastuinbouwbedrijven voor het eerst een CO2 vergoeding betaald. Ook in 2018 t/m 2020 is de emissieruimte overschreden en in 2021 zal dat ook zo zijn. De exacte overschrijdingen zijn nog niet bekend, want binnen het sectorsysteem is een technische correctie mogelijk als het tuinbouwareaal of de elektriciteitsproductie wijzigt. Het is ingeschat dat de naheffingen over 2018 t/m 2020 een stuk hoger liggen dan die van 2017.

De vergoeding wordt jaarlijks gebaseerd op de omvang van de overschrijding, vermenigvuldigd met de CO2 prijs. In 2021 heeft de CO2 prijs een flinke stijging laten zien en is al verdubbeld ten opzichte van december 2020, waarmee 2021 een duur jaar kan worden voor de CO2 naheffing.

Als voorbeeld een kwekerij van 10 ha met WKK’s en een warmtevraag van 35 m³ae/m². Het gasverbruik is ca. 6.250.000 m³ per jaar. In de grafiek is in het blauw de geschatte naheffing weergegeven. Door deze bedragen heen is in het rood een trendlijn geplot.

De trendlijn toont dat CO2 emissie in de toekomst snel duurder wordt en dat het om serieuze bedragen gaat. Met afnemende emissieruimte en toenemende vraag naar CO2 rechten zal de CO2 prijs in de toekomst verder gaan stijgen. Door de lage gasprijs en gunstige sparkspread is afgelopen tijd het aantal WKK’s in de tuinbouw toegenomen wat ook niet meehelpt om de CO2 overschrijding kleiner te maken.

Waarschijnlijk is €0,16/m² aan CO2 vergoeding nog geen reden om in paniek te raken, maar de trendlijn laat zien dat kosten enorm hard stijgen. Daarom is verstandig nu na te denken over verduurzaming en energietransitie, zodat je op tijd stappen kan zetten. Het geld wat je kwijt bent aan CO2 vergoeding is immers niet meer beschikbaar om te investeren in verduurzaming. Laat je niet verrassen, start tijdig met je eigen energietransitie.

Auteur
Joël van Staalduinen
Adviseur Bedrijfslocatie
06- 53 90 62 32

Theme picker