Zonnepanelen op kasdaken

Gepubliceerd: 8-12-2023, gezien: 426 keer
Zonnepanelen op kasdaken

Op diverse locaties in Nederland kopen of pachten/ huren investeerders op dit moment glastuinbouwbedrijven om vervolgens zonnepanelen aan te brengen op de kasdekken. Dit gebruik is echter op veel locaties niet toegestaan.

Zonnepanelen zijn bouwwerken waarvoor in beginsel een omgevingsvergunning verleend moet worden. Zonnepanelen zijn echter vergunningsvrij als ze op een dak geplaatst worden. Het gaat in de ruimtelijke ordening echter niet alleen om het bouwen van bouwwerken, maar ook over het mogen gebruiken daarvan. Het gebruik moet in overeenstemming zijn met de doeleindenomschrijving van een bepaalde bestemming.

De opgenomen regelgeving verschilt per bestemmingsplan. Om een voorbeeld te geven; in het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland is bepaald dat binnen de bestemming “agrarisch–glastuinbouw” voorzieningen voor het opwekken en leveren van energie zijn toegestaan voor zover de energielevering aan derden bedrijfseconomisch ondergeschikt is. Het komt erop neer dat het bedrijfseconomische resultaat van de levering van elektriciteit (de opbrengst) in het totaal resultaat van de omzet in ieder geval minder dan 50% moet zijn. Bovendien moeten de zonnepanelen in eigendom van de kweker zijn, omdat verhuur van ruimte aan derden geen glastuinbouwactiviteit betreft en de derden geen glastuinbouwondernemers zijn.

Indien een investeerder in zonnepanelen op een kasdek zicht meldt, is ons advies om als eigenaar van een glastuinbouwbedrijf heel goed uit te (laten) zoeken wat er wel of niet mogelijk is.

Auteur
Robert Duijvestijn
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker