Een update over de energiebesparingsplicht in de glastuinbouw

Gepubliceerd: 26-01-2024, gezien: 195 keer
Een update over de energiebesparingsplicht in de glastuinbouw

In de Nieuwe Oogst van 18 augustus 2023 informeerden wij u eerder over de Energiebesparingsplicht in de glastuinbouwsector.

De afgelopen maanden hebben wij ervaren dat omgevingsdiensten bereid zijn om praktisch mee te denken over het voldoen aan de Energiebesparingsplicht. Zo zijn er ondernemers die stoppen met hun bedrijf of voornemens zijn om hun bedrijf te slopen en nieuw te bouwen. Neemt de ondernemer zelf initiatief voor overleg, dan is het bevoegd gezag meestal bereid om praktische afspraken te maken.

De uiterste datum van indienen was 1 december 2023 voor zowel de melding (informatieplicht) als de rapportage (onderzoeksplicht). In de praktijk blijkt dat nog niet alle ondernemers een rapportage hebben ingediend. Voor veel ondernemers bleek het opstellen van een rapportage voor de Onderzoeksplicht ingewikkelder en meer werk dan verwacht. Ook de adviesbureaus konden de grote toestroom van klanten niet aan. Het bevoegd gezag is hier tot 1 januari 2024 coulant mee omgegaan. Er kon echter geen uitstel gegeven worden in verband met het ontbreken van een wettelijke grondslag.

De omgevingsdiensten verzorgen het toezicht en handhaving op de Energiebesparingsplicht. Het verschilt op dit moment per omgevingsdienst hoe zij hiermee omgaan. Een omgevingsdienst met veel glastuinbouwbedrijven in haar verzorgingsgebied heeft inmiddels een herinneringsbrief verzonden. Er zal in ieder geval naar de Energiebesparingsplicht gevraagd worden bij een bedrijfscontrole.

Auteur
Robert Duijvestijn
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker