De gemeente wil woningen realiseren langs mijn perceel. Kan dat een beperking vormen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

Gepubliceerd: 14-06-2024, gezien: 244 keer
De gemeente wil woningen realiseren langs mijn perceel. Kan dat een beperking vormen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

De gemeente moet bij woningbouwplannen rekening houden met het landbouwkundig gebruik van een aanliggend perceel. Van belang is voldoende afstand te houden tussen een verblijfslocatie (woning, tuin) en het perceel waar gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden toegepast. Een afstand van 50 meter wordt in beginsel voldoende geacht. Kortere afstand is mogelijk als maatregelen worden getroffen (zoals een haag) en die kortere afstand goed (wetenschappelijk) wordt onderbouwd. Dat laatste is niet eenvoudig en rechters halen hier vaak een streep door. Beter is dat tussen de woningen en het perceel een groene buffer van voldoende breedte wordt gerealiseerd. Om zo veel mogelijk huizen te kunnen bouwen wordt soms ook gekozen voor een spuitvrije zone op het perceel. Als daar nadelen voor de onderneming aan zitten dan is het mogelijk om nadeelcompensatie te verzoeken.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker