Uitdagingen het hoofd bieden door middel van scenario denken

Gepubliceerd: 7-12-2021, gezien: 511 keer
Uitdagingen het hoofd bieden door middel van scenario denken

De glastuinbouwsector blijft steeds in beweging. Was het eerst de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht, daarna een zeer besmettelijk virus in de Tomaten en later Komkommerteelt en de laatste weken de exorbitant gestegen energieprijzen. Het zorgt ervoor dat een glastuinbouwondernemer op heel veel borden tegelijk moet schaken in zijn of haar streven naar een optimaal rendement. Daarbij zijn er ook bedreigingen waar men in eerste instantie niet direct bij stil zou staan. Denken in scenario’s kan een goede manier zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

Zo ook ten aanzien van de sterk gestegen energieprijzen. Deze energieprijzen hebben, zeker in de glastuinbouwsector, veel invloed op de kostprijs van de producten die geteeld wordt. Hoe en in welke mate een glastuinbouwondernemer hiermee te maken krijgt is sterk afhankelijk van de situatie. Uiteraard is van belang voor welk deel van het jaarvolume een glastuinbouwondernemer de gasprijs heeft vastgelegd. Los van het vastgelegde volume maakt het voor de mate van invloed van de sterk gestegen gasprijs bijvoorbeeld veel verschil of met de WKK-installatie elektriciteit wordt opgewekt voor het gebruik van een groeibelichtinginstallatie of dat de opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan de markt. De elektriciteitsprijs is immers ook gestegen aangezien deze (indirect) is gekoppeld aan de gasprijs. Veel mensen staan er niet direct bij stil, maar de gestegen gasprijs heeft ook gevolgen voor ondernemers die hebben geïnvesteerd in een nog duurzamer warmtevoorziening en daarbij gebruik maken van SDE subsidie, zoals bij alle aardwarmteprojecten. De hoogte van de SDE subsidie is rechtstreeks gekoppeld aan de gasprijs om de meerkosten van aardwarmte ten opzichte van traditionele manieren van verwarmen te compenseren. Hoe hoger de gasprijs, hoe lager de SDE vergoeding. Dit zorgt uiteindelijk ook bij deze ondernemingen voor hogere energiekosten. Afhankelijk van de specifieke situatie moet een ondernemer keuzes maken; Ga ik minder aardwarmte gebruiken? Ga ik meer ketelgas verstoken en meer elektriciteit inkopen? Zal ik voor deze prijs een bepaald volume gas vastleggen of start ik later met het aanplanten van een nieuwe teelt? Door scenario’s uit te werken waarin de (financiële) gevolgen van verschillende keuzes inzichtelijk gemaakt worden, komt een ondernemer tot een weloverwogen keuze.  

Keer op keer blijkt weer dat verandering de enige constante is. Het lijkt er alleen wel op dat de uitdagingen waar een glastuinbouwondernemer mee geconfronteerd wordt zich in een steeds sneller tempo opvolgen. Het kan hierbij helpen om regelmatig met een bedrijfskundig adviseur van gedachte te wisselen. Deze staat verder bij de eigen bedrijfsvoering vandaan en kan daardoor met een open houding meedenken met de ondernemer en zijn onderneming bij het maken van strategische keuzes en daarbij bijdragen aan de continuïteit van de onderneming.

Auteur
Robert Duijvestijn
Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker