Heeft het nog zin om plannen te maken, nu regels zo vaak veranderen?

Gepubliceerd: 3-06-2021, gezien: 885 keer
Heeft het nog zin om plannen te maken, nu regels zo vaak veranderen?

De afgelopen maanden zijn er diverse uitspraken geweest van rechtbanken over natuurvergunningen en emissiefactoren. Van ondernemers krijgen we nu vaak de vraag: Kan ik nu de uitbreidingsplannen voor mijn bedrijf nog wel doorzetten?

De wetgeving in de agrarische sector richt zich steeds meer op: vergunningen aanvragen voor plannen die je ook echt van plan bent uit te voeren. De tijd waarin we vergunningen aanvroegen om alleen maar rechten vast te leggen is voorbij.

Ondernemers die plannen hebben voor verandering of uitbreiding van hun bedrijf en dat ook willen gaan realiseren binnen nu en vijf jaar passen binnen die manier van denken.

De vraag is dan: waar moeten we rekening mee houden, nu rechtbanken discussies oproepen? Wachten we op de raad van state of gaan we nu van start?

Ons advies is: als je reële plannen hebt, ga dan nu gewoon door. Stem je plannen af op de huidige regelgeving, wanneer regelgeving wijzigt pas je dat aan in de lopende aanvraag.  Wachten zorgt in onze visie alleen maar voor vertraging.

Auteur
Bram Scheurwater
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65

Theme picker