natuurvergunning

17-10-2023 - Door recente gerechtelijke uitspraken liggen de geurnormen onder een vergrootglas. De verwachting is dat de geurnormen...
25-04-2022 - Een interim-uitbreider heeft tussen aanwijzing van de betrokken Natura 2000-gebieden (vaak 1994) en vóór 1 februari 2009 een...
03-06-2021 - De afgelopen maanden zijn er diverse uitspraken geweest van rechtbanken over natuurvergunningen en emissiefactoren. Van...
23-03-2021 - De Rechtbank Noord-Nederland heeft de natuurvergunning van een melkveehouder vernietigd omdat er twijfel is over de...
08-02-2021 - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft d.d. 20-01-2021 uitspraak gedaan inzake de Logtsebaan (betreffende...

Theme picker