Maak nog gebruik van de wijzigingsbevoegdheid

Gepubliceerd: 10-06-2021, gezien: 345 keer
Maak nog gebruik van de wijzigingsbevoegdheid

De inwerktreding van de Omgevingswet is recent verschoven naar 1 juli 2022. Dit biedt  de mogelijkheid om nog langer gebruik te maken van wijzigingsmogelijkheden in een bestemmingsplan.  In een bestemmingsplan zijn flexibiliteitsbepalingen opgenomen af te wijken van de standaard regels:   de wijzigingsbevoegdheid en afwijkingsbevoegdheid.

De wijzigingsbevoegdheid geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld een bouwvlak te veranderen wat betreft vorm en grootte of een bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen. Met de afwijkingsbevoegdheid mag je bijvoorbeeld een hogere stal bouwen als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

De laatste mogelijkheid om zaken te wijzigen zal blijven. De wijzigingsbevoegdheid is niet meer mogelijk onder de nieuwe Omgevingswet. Wil je nog iets wijzigen? Zorg er dan voor dat een ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt voor de Omgevingswet in werking treedt.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker