bestemmingsplan

12-01-2024 - Na meerdere malen uitstel is per 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. In de Omgevingswet worden 26...
27-03-2023 - De omgevingswet treedt op 1 januari 2024 officieel in werking. Na diverse uitstellen heeft de Eerste Kamer op 14 maart...
29-01-2023 - In het bestemmingsplan voor het buitengebied zijn regels opgenomen voor het bouwen. Denk daarbij aan een schuur of een woning,...
27-10-2022 - Indien u eigenaar bent van grond, een woning of een bedrijf  (agrarisch of niet-agrarisch) in het buitengebied, is...
21-09-2022 - Arbeidsmigranten kunnen tijdelijk of voor langere tijd werkzaam zijn voor een bedrijf. Huisvesting is dan wenselijk. Het...
30-08-2022 - Met de invoering van de omgevingswet treedt per 1 januari 2023 ook de Wet Kwaliteitsborging bouw in werking (Wkb). Met de Wkb...
17-02-2022 - Heeft het uitstellen van de Omgevingswet invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden op mijn bedrijf? Het gebruik van gronden...
23-12-2021 - In bestemmingsplannen zijn veel activiteiten zoals graven en bouwen dichtbij een waterkering aan banden gelegd door een...
11-11-2021 - In De Heurne had de familie Westerhof tot 2018-2019 een pluimveehouderij met ouderdieren van vleeskuikens. Omdat er geen...
12

Theme picker