Monomestvergisting

Gepubliceerd: 19-04-2024, gezien: 191 keer
Monomestvergisting

Monovergisting van dierlijke mest kan een belangrijk onderdeel worden voor het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Mede daarom wordt dit ook gestimuleerd door het verstrekken van subsidie, SDE++.

 

Voor het verkrijgen van de subsidie is het een vereiste om alle benodigde toestemmingen te hebben.

Onderzoek daarom eerst of het vergisten van mest is toegestaan op grond van het omgevingsplan. Dit verschilt per gemeente en locatie.

 

In het kader van de milieuregels kan volstaan worden met een melding voor de milieubelastende activiteit (mba) voor monovergisters met een verwerkingscapaciteit tot 25.000 m3/jaar.

 

Voor een silo ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering hoeft geen omgevingsvergunning voor de bouw-activiteit aangevraagd te worden. De vergistingssilo is echter niet ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering waardoor een omgevingsvergunning-bouwen nodig is.

 

Het project kan leiden tot een toename van stikstofdepositie en dan geldt er een vergunningplicht voor de Natura 2000-activiteit.

Als de vergisting in een gesloten installatie plaatsvindt, zal er geen relevante hoeveelheid stikstof vrijkomen waardoor er geen vergunningplicht geldt.

Mocht er wel stikstofemissies plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld bij verbranding van biogas, dan moet bekeken worden er middels intern of extern salderen een toename van stikstofdepositie vermeden kan worden.

 

Start dus op tijd met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een monovergisting.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker