NB vergunning vernietigd en nu?

Gepubliceerd: 7-12-2020, gezien: 2018 keer
NB vergunning vernietigd en nu?

Veel veehouders bellen Rombou over hun vernietigde NB-wet vergunningen. Het gaat om  vergunningen waartegen de MOB beroep heeft aangetekend. Provincies sturen deze ondernemers nu een brief waarin aangegeven wordt dat de aanvraag aangepast kan worden naar de beleidsregels van nu.

Praktisch gezien betekent dat, de dieraantallen die in 1994 zijn vergund leidend zijn. Afhankelijk van de aanwijsdatum van het betreffende natuurgebied.

Veel veehouderijbedrijven zijn gegroeid sinds de aanwijsdatum van een natuurgebied.
De rechten, die op basis van 1994 vergund kunnen worden, zijn dan niet voldoende om de huidige veebezetting te vergunnen.
Binnen de huidige beleidsregels zijn er dan twee mogelijkheden:

  • Extern salderen – ammoniakrechten kopen van omliggende veehouders
  • Intern salderen – emissie arme systemen (vloeren) toepassen

Beide oplossingen vergen een fikse investering. Intern salderen met een emissiearme vloer biedt echter een onverwacht voordeel.
In nauwe samenwerking met onze subsidie experts vragen we een vergunning aan met een vloer die past binnen het stikstof plafond uit 1994 en de maatlat duurzame veehouderij. Door dit kunnen andere investeringen in de stal (bijvoorbeeld ook voeropslag) worden meegenomen zonder last te hebben van afschrijvingsbeperkingen.

Kortom een vernietigde vergunning vraagt veel van ondernemers, maar biedt zeker mogelijkheden om toch al geplande investeringen fiscaal veel gunstiger te laten uitpakken.

Auteur
Bram Scheurwater
Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65

Theme picker