Nieuwbouw melkveestal

Gepubliceerd: 19-11-2021, gezien: 1035 keer

Fam. Veeneman te Harfsen (gemeente Lochem)

Nieuwbouw melkveestal

De familie Veeneman in Harfsen heeft een samenwerking met een naastgelegen melkveehouder. Omdat zoon Willem als bedrijfsopvolger klaar staat bij de familie Veeneman is er besloten de samenwerking te beëindigen en zelfstandig verder te gaan. Aangezien thuis alleen het jongvee stond en bij de buurman het melkvee, was het nodig om een nieuwe melkveestal te gaan bouwen. In een tijd dat veel bedrijven problemen hebben met de stikstofregels blijkt dat een goede voorbereiding erg belangrijk is.

Omdat extern salderen in Gelderland niet mogelijk was, kon er geen ammoniak van de ene locatie naar de andere locatie verplaatst worden. Voor beide locaties was enkele jaren eerder al een vergunning verkregen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Dat bleek achteraf een verstandige zet te zijn geweest, aangezien er voldoende ammoniak was vastgelegd. Door middel van een emissiearme vloer kon de gewenste bedrijfsomvang toch behaald worden.

Rombou heeft naast alle vergunningen (melding Activiteitenbesluit, omgevingsvergunning bouw, Wet natuurbescherming) ook het tekenwerk gedaan inclusief bestek en aanbesteding. De nieuwe stal is momenteel in aanbouw. Voor extra voeropslag wordt momenteel nog een bestemmingsprocedure doorlopen voor vergroting van het bouwvlak. Hiermee is de familie Veeneman klaar voor de toekomst en kan de nieuwe generatie gas geven.

Auteur
Sander Kondring
Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04

Theme picker