Plaatsing tijdelijke woonunits en Mantelzorgwoningen

Gepubliceerd: 17-06-2021, gezien: 403 keer
Plaatsing tijdelijke woonunits en Mantelzorgwoningen

In het buitengebied ontstaat regelmatig de vraag/wens om een tijdelijke woonunit te plaatsen. In veel gevallen is hierbij sprake van Mantelzorg.

Gemeenten gaan, zeker bij tijdelijke woonunits, verschillend om met de exacte toepassing van de geldende regels. De verwachting  is vaak dat een tijdelijk woonunit eenvoudig kan worden geplaatst. dit is echter niet vanzelfsprekend.

Om een tijdelijke woonunit of een mantelzorgunit te kunnen plaatsen moet aan de geldende regelgeving worden voldaan. Zo moet worden beoordeeld of een unit planologisch mag worden geplaatst. Daarvoor moet het bestemmingsplan en het besluit omgevingsrecht worden beoordeeld. Daarnaast moet een tijdelijk unit worden getoetst aan het bouwbesluit.

Een mantelzorgwoning kan op het achtererf vaak planologisch en bouwvergunningvrij worden gerealiseerd. Een mantelzorgwoning dient wel aan de normen van het bouwbesluit te voldoen. Een mantelzorgwoning is zoals de naam al zegt echt bedoeld voor tijdelijke mantelzorg voor de tijd dat de mantelzorg noodzakelijk is.

Een tijdelijke woonunit, meestal voor de duur van 1 a 2 jaar, is meestal wel mogelijk mits de noodzaak is aangetoond. Voor een dergelijke unit moet planologisch wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Meestal moet voor een woonunit ook een bouwvergunning worden aangevraagd. Een aanvraag bouwvergunning wordt door de gemeente getoetst aan het bouwbesluit. De toets aan het bouwbesluit heeft onder andere betrekking op de constructie en de veiligheid van het bouwwerk.

Auteur
Jan Teunissen
Adviseur Bedrijfslocatie
06-22 50 35 88

Theme picker