Ruimte-voor-Ruimte in Fryslân

Gepubliceerd: 9-02-2024, gezien: 460 keer
Ruimte-voor-Ruimte in Fryslân

Per 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet.

Tegelijk met de Omgevingswet is de Omgevingsverordening van de provincie Fryslân in werking getreden. Het Ruimte-voor-ruimte beleid is in deze verordening gewijzigd. In de oude situatie was het nog zo dat er bij de sloop van minimaal 1000 m2 beeldverstorende bebouwing er maximaal één woning teruggebouwd mocht worden. Aanvullend hierop is het nu mogelijk dat er bij sloop van 3.000 m2 er maximaal twee woningen mogen worden teruggebouwd.

Onder beeldverstorende bebouwing verstaat de provincie Fryslân de bebouwing die een negatieve invloed heeft op de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan verouderde bedrijfsgebouwen (stallen, werktuigenbergingen, etc.) maar ook sleufsilo’s of (soms) kuilplaten.

Vanuit de praktijk zien we dat Ruimte-voor-ruimte regelingen vaak niet doorgaan, omdat één woning bouwen vaak niet interessant is. Een extra woning kan het financieel extra aantrekkelijk maken.

Auteur
Jorrit Jan Mulder
Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847

Theme picker