varkenshouderij

12-03-2021 - Veel stallen in met name de varkenshouderij zijn uitgevoerd met een luchtwasser. Via datalogging wordt per uur geregistreerd...
27-08-2020 - Nog een klein jaar en dan moeten de vergunningen voor IPPC-bedrijven zijn geactualiseerd. Voor 1 februari 2021 moeten...
27-08-2020 - In juli 2018 is de Regeling geurhinder en veehouderij gewijzigd. Voor gecombineerde luchtwassers is het percentage waarmee de...

Theme picker