Energiesamenwerking

Gepubliceerd: 12-04-2024, gezien: 280 keer
Energiesamenwerking

De Congestieproblematiek in Nederland is dagelijks nieuws en gaat ons allemaal aan. Vele bedrijven die stappen willen zetten om verder te werken aan verduurzaming worden geremd door de beperkte aansluitmogelijkheden van zonnepanelen, windmolens en batterijparken op ons landelijk elektranet. Tennet, onze landelijke beheerder van het elektranet, is dagelijks druk met de zorg voor het storingsvrij houden van dit net. Het wordt een steeds grotere uitdaging om het net vrij te houden van storingen en overbelasting voor bedrijven en consumenten.

Deze uitdaging staat de mogelijkheden voor ondernemers in de weg om de aansluitcapaciteit te verkrijgen om duurzame manieren van energiegebruik verder door te voeren in hun bedrijfsvoering. Het aansluiten van zonnepanelen op hun loods of dak van de stal of bedrijfspand of het aansluiten van batterijcontainers voor de opslag van elektra op het eigen bedrijf is niet of nauwelijks mogelijk. Ook het elektrificeren van machineparken en transportmiddelen dreigt daarmee stil te stoppen. Het gevolg is dat de investering in verduurzaming van de bedrijfsvoering stilvalt en de ondernemers worden geconfronteerd met hogere kosten voor het noodzakelijk langer moeten blijven gebruiken van fossiele brandstoffen.

Er zijn meerdere oplossingsrichtingen waaraan gewerkt wordt om de bedrijven toch vooruit te helpen en perspectief te bieden. Naast de uitbreiding van de capaciteit van het landelijk net liggen er ook mogelijkheden in de samenwerking van bedrijven aan een lokaal energienetwerk. Een zogenaamde Energie-hub. Dit is een lokale ringleiding voor elektra waarop meerdere bedrijven worden aangesloten. Hier komen aanbod, afname en opslag van elektriciteit samen en wordt gebruik gemaakt van de gezamenlijke capaciteit. De piek en dalen worden opgevangen door een buffer in deze ringleiding in te bouwen middels een batterijopslag die lokaal wordt gehuisvest.  Zo zijn bedrijven niet meer alleen afhankelijk van het landelijke net maar wordt het capaciteitsprobleem zoveel mogelijk in de eigen regio opgelost. In een ‘eigen’ lokaal netwerk kunnen bedrijven onderling hun overschotten en tekorten aan elektriciteit delen. Dit creëert ruimte voor bedrijven om gebruik te maken van de duurzame energiebronnen op het eigen bedrijf maar ook dat op die van de omliggende bedrijven. Ook biedt deze oplossing voordelen voor de ondernemers waaronder het verlagen van de individuele piekcapaciteit bij de eigen elektra-leverancier.

De aanpak van een dergelijke situatie vraagt om een centrale sturing en kennis van zaken op gebied van technische mogelijkheden, ruimtelijke ordening en milieuvraagstukken als stikstof en geluid.

Auteur
Frank van Holsteijn
Adviseur Bedrijfslocatie
0630754552

Theme picker