Van plannen tot werkelijkheid: een nieuwe geitenstal

Gepubliceerd: 8-02-2021, gezien: 1224 keer
Van plannen tot werkelijkheid: een nieuwe geitenstal

Toen zijn plannen voor een geitenstal voor de tweede keer dreigden te mislukken, schoten de adviseurs van Flynth-dochter Rombou Gerben Elzing te hulp. Ze begeleidden het hele proces van bestemmingsplanwijziging tot de bouw. Nu staat de eerste lichting geiten in een ruime stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Eigenlijk wilde Gerben Elzing een koeienstal neerzetten op het braakliggende stuk grond bij zijn akkerbouwbedrijf in het Drentse Schoonebeek. Het bestemmingsplan was al gewijzigd, hij had een vergunning en de plannen waren een heel eind rond. Maar toen kwam in de zomer van 2015 het nieuws dat voor melkvee fosfaatrechten nodig waren. Elzing: ‘Voor 100 koeien zou ik wel zo’n miljoen euro kwijt zijn. Daarom zocht ik een alternatief. Zo kwam ik bij geiten. Ik informeerde bij geitenmelkfabriek Holland Goat Milk (HGM), maar zij konden geen nieuwe leveranciers gebruiken.’

Nieuw bestemmingsplan: geitenstal

Elzing liet het plan los. Tot een paar jaar later de vraag naar geitenmelk toenam en HGM hem belde of hij niet alsnog leverancier wilde worden. Hij greep zijn kans en vroeg zijn vaste agrarische adviesbureau om te onderzoeken of het mogelijk was om het bestemmingsplan nogmaals om te zetten. Nu voor een geitenstal. Elzing: ‘Zij concludeerden dat dat alleen lukte als ik voor biologisch zou kiezen, omdat het anders te intensief zou zijn voor grondgebonden groei. Toen ik dat voorlegde bij HGM, kreeg ik de tip om eens te informeren bij Rombou. Dat bleek een hele gunstige keus. Zij hebben het plan eerst juridisch bekeken en zagen wel mogelijkheden. Ik besloot de gok te wagen. Samen hebben we de vergunning aangevraagd én gekregen.’

Ervaring zorgt voor soepel proces

‘Wij konden bouwen op onze kennis en ervaring’, legt adviseur Jan Teunissen uit. ‘We hebben veelvuldig geholpen bij geitenstallen. We waren ervan overtuigd dat dit kon met een grondgebonden bestemming. Wel wilden we snel zijn, omdat we dachten dat de provincie misschien met een geitenstop zou komen. Daarom hebben we tijdig een bouwvergunning ingediend. Daarbij zijn we bewust zo dicht mogelijk bij de verleende vergunning voor de koeienstal gebleven. Bovendien hebben we een buurtbespreking georganiseerd om vragen die leefden bij omwonenden te kunnen beantwoorden. Zo zetten we druk op de gemeente en voorkwamen we bezwaren uit de omgeving. Daardoor verliep het proces soepeler dan verwacht.’ ‘Rombou zat er steeds bovenop’, bevestigt Elzing. ‘Dat is heel goed bevallen.’

Belastingvoordeel dankzij duurzame keus

Na de aanvraag vergunningen, ontwerp en tekenwerk zorgde Rombou ook voor bouwkundige begeleiding. Teunissen: ‘Om de juiste aannemer te kiezen, hielpen we met de aanbesteding. Daarbij is het belangrijk dat iedereen inschrijft op hetzelfde plan, anders vergelijk je appels met peren. Daarvoor hebben we een bestek uitgewerkt en eisen opgesteld.’ Het plan was er onder meer op gericht om te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), een voorwaarde voor het belastingvoordeel dat de overheid biedt aan veehouders die het milieu minder belasten. Hier heeft Flynth voor gezorgd. Elzing: ‘De hele stal is bijvoorbeeld goed geïsoleerd, zowel de gevels als het dak. Maar het belangrijkste is dat de dieren meer ruimte hebben. Het vraagt een grote investering, maar dit is wel een goede keuze.’

Bouwbegeleiding: bestek is bestek

Tot slot zorgde Rombou voor bouwbegeleiding. Teunissen: ‘Daarbij gaan we het gesprek aan met de aannemer, spreken we samen een planning af en controleren we regelmatig of de bouw volgens afspraak verloopt en of alle constructies in orde zijn. En zijn er aanpassingen nodig, dan helpen we bij het berekenen van meer- of minderwerk. Die begeleiding verdien je makkelijk terug.’ Elzing: ‘De begeleiders zien veel puntjes die ik mis. Zij zitten er veel strakker op. Voor hen geldt: bestek is bestek. Ik ben blij dat ze dat voor mij gedaan hebben. Zelf zou ik daar veel makkelijker in zijn.’

Heel prettige samenwerking

Inmiddels is de stal naar tevredenheid gebouwd en opgeleverd. Net voor Kerst is de eerste lichting geiten gearriveerd. Nu, half januari, staan ze op het punt om te lammeren. Daarna kan het melken beginnen. De mannen kijken terug op een heel prettige samenwerking. Teunissen: ‘De gesprekken zijn super verlopen. We hebben nog regelmatig contact en dan nemen we echt de tijd voor elkaar.’ Elzing: ‘De hulp van Rombou is heel gunstig voor mij geweest. Anders had ik nu geen geitenstal gehad.’

Auteur

Theme picker