Vernietigen van warmte

Gepubliceerd: 8-03-2022, gezien: 580 keer
Vernietigen van warmte

De titel van dit artikel is bijzonder in deze tijd waarin de prijzen van gas en elektriciteit tot ongekende hoogte zijn gestegen. Ondernemers zijn hierdoor gedwongen om andere strategische keuzes te maken. Zeker als er grote volumes gas en elektra worden verbruikt zoals in de glastuinbouw. Aan de andere kant, kan het voor sommigen ook kansen bieden. Zo werden wij onlangs benaderd door een onderneming die beschikte over een WKK installatie. Door een eerdere strategische keuze had deze onderneming veel meer gas vastgelegd dan noodzakelijk en tegen een zeer lage prijs. Deze onderneming kon de met de WKK installatie opgewekte elektriciteit echter verkopen tegen een actuele, zeer hoge prijs. Dit leverde haar uiteraard een flink financieel voordeel op. Voor de warmte die vrij zou komen was echter geen bestemming. Deze zou daarom via een noodkoeler vernietigd worden.

Op grond van de regels in het Activiteitenbesluit Milieubeheer hebben we deze onderneming echter moeten teleurstellen over de uitvoerbaarheid van dit plan. In artikel 3.10L van het Activiteitenbesluit is namelijk opgenomen dat “de warmtekrachtinstallatie wordt zodanig in bedrijf gehouden dat de hoeveelheid warmte die nuttig gebruikt wordt zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid warmte die ongebruikt aan de omgeving wordt afgegeven zo klein mogelijk is. Onder ongebruikte warmte wordt mede verstaan de warmte die door de noodkoeler wordt afgegeven.“  

Uiteindelijk gaat deze ondernemer de overtollige warmte leveren aan een nabijgelegen glastuinbouwbedrijf.

Auteur
Robert Duijvestijn
Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10

Theme picker