Stikstof en ontwikkelingsplannen

Gepubliceerd: 27-08-2020, gezien: 776 keer
Stikstof en ontwikkelingsplannen

Het aanvragen voor een Natuurbeschermingswet voor uitbreidingen of nieuwbouw van stallen is al tijden gemeengoed. Na de uitspraak van de Raad van State over de PAS vorig jaar moet bij ontwikkelplannen niet alleen een Natuurbeschermingswet worden aangevraagd voor de verandering in het houden van dieren op een bedrijf. Ook de bouwfase en de gebruiksfase moeten worden meegenomen in de aanvraag.

Voor de bouwfase worden verschillende aspecten meegenomen. In beeld moet worden gebracht hoeveel transportbewegingen voor de aan- en afvoer van bouwmateriaal, machines en personeel tijdens de bouw worden verwacht. Ook moet worden aangegeven via welke route (vanaf een hoofdweg) dit transport gaat. Daarnaast moet van alle stikstof uitstotende machines tijdens de bouw de specifieke gegeven (vermogen (kW) en bouwjaar) en de te verwachten draaiuren worden meegenomen.

Wanneer een bedrijf verandert/ontwikkelt kan dit ook gevolgen hebben voor de werkzaamheden op het erf. Bij uitbreiding van een veehouderij kan bijvoorbeeld vaker voer worden gebracht, vaker of meer worden ingekuild en vaker dieren of mest worden afgevoerd. Deze veranderingen zorgen ook voor een andere uitstoot op bedrijfsniveau. Ook voor deze aanpassingen in de bedrijfsvoering moet worden aangetoond dat deze geen extra belasting geven op de Natura 2000 gebieden. Deze berekeningen moeten voor alle bouwvergunningaanvragen worden meegenomen. Ook voor akkerbouwers, fruittelers, bollentelers, etc.

Auteur
Gert Elling
Manager team experts
06-51 36 34 67

Theme picker