Weet u wanneer u als ondernemer verplicht bent om in dit kader energiebesparende maatregelen te treffen?

Gepubliceerd: 27-08-2020, gezien: 1201 keer
Weet u wanneer u als ondernemer verplicht bent om in dit kader energiebesparende maatregelen te treffen?

Indien uw jaarverbruik meer dan 25.000 m3 gas of 50.000kWh elektriciteit is, dient u te voldoen aan de energieinformatieplicht.

Voor welke sectoren geldt dit?
Voor alle veelvoorkomende sectoren zijn er erkende maatregelen opgesteld welke binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Deze zijn te vinden op www.infomil.nl.

Aan wie moet worden gerapporteerd?
Al deze maatregelen dienen gerapporteerd te worden via het loket van het RVO middels E-herkenning. Deze rapportage dient vervolgens elke 4 jaar te worden herhaald.

Wat gebeurd er als ik niets doe?
Tot op heden is het bevoegd gezag met deze meldingen coulant omgegaan, echter we zien nu in toenemende mate een strengere handhaving vanuit verschillende omgevingsdiensten. Het niet tijdig aanleveren van de benodigde informatie kan zelfs financiële en strafrechtelijke consequenties hebben.

Wie kan mij verder helpen?
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de specialisten in gebouw en omgeving.

Auteur

Theme picker