Heeft u een energiebesparingsplicht?

Gepubliceerd: 10-07-2023, gezien: 648 keer
Heeft u een energiebesparingsplicht?

Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Wanneer u een energiebesparingsplicht heeft dan dient u daar één keer in de 4 jaar over te rapporteren. Dit moet u doen via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Uiterlijk 1 december 2023 moet u deze rapportage via het ‘e-loket’ van RVO indienen.

Wanneer u op uw locatie meer dan 50.000 kwh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruikt op jaarbasis, dan heeft u waarschijnlijk een informatieplicht energiebesparing. Locaties met een jaarlijks energiegebruik van 10 miljoen kwh of 170.000 m³ aardgas(equivalent) hebben een onderzoeksplicht.

In de rapportage informatieplicht dient u aan te geven welke maatregelen zijn getroffen en welke maatregelen op termijn worden uitgevoerd. Deze maatregelen staan op de lijst Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Per 1 juli jl. is de EML geactualiseerd, hierop staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor de glastuinbouw is nu ook een specifieke EML gemaakt. Bedrijven die in 2019 een melding hebben gedaan dienen dat uiterlijk, mits u hier qua verbruik voor in aanmerking komt, tot 1 december 2023 weer te doen.

Voor het investeren in energiebesparende maatregelen zijn er ook fiscale voordelen te behalen, denk daarbij aan de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ook zijn er op een aantal energiebesparende maatregelen mogelijkheden tot subsidie, hierbij kunt u denken aan Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)  en Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE).

Investeren in energiebesparende maatregelen leidt tot een besparing op uw energiekosten en verduurzaming van uw bedrijf. Daarnaast zijn er ook diverse subsidiemogelijkheden om te besparen op uw investeringskosten. Laat u daarom goed informeren of u melding plichtig bent en of de voor u vereiste maatregelen fiscale voordelen of subsidies kunnen worden gerealiseerd.

Auteur
Harry Kalfsbeek
Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31

Theme picker