Geitenhouder Gerben Elzing blij met hulp Rombou

De droom van Gerben Elzing om fulltime-boer te worden, is werkelijkheid geworden. In Schoonebeek melkt hij in een splinternieuwe stal ruim 1100 geiten.

Dat hij nu geiten melkt, had Gerben Elzing tien jaar terug niet kunnen bedenken. Hij had een fulltimebaan buiten de sector en was daarnaast parttime boer. Het plan was om dit fulltime te gaan doen. In 2012 kregen hij en zijn zakencompagnon Jan Wennij een milieu- en natuurbeschermingswetvergunning voor een stal met 200 koeien. Na het einde van de melkquotering op 1 april 2015 zouden ze volop gaan melken. De komst van fosfaatrechten verknalde hun plan en ze gingen op zoek naar een alternatief.

Wél grondgebonden
Provincie Drenthe en gemeente Emmen waren in 2018 niet enthousiast toen Elzing de plannen voor de bouw van een stal met ruim 1100 geiten kenbaar maakte. ‘Geiten zagen ze als een intensieve, niet-grondgebonden activiteit en dat paste niet in het bestemmingsplan’, vertelt Elzing. Op advies van geitenmelkinzamelaar Holland Goat Milk riep Elzing de hulp in van Rombou. ‘Zij hebben het plan eerst juridisch bekeken en stelden heel eigenwijs dat ons bedrijf wel degelijk grondgebonden was en dus écht wel in het bestemmingsplan paste.’

De adviseur bedrijfslocatie diende de aanvraag voor de geitenstal in bij de gemeente Emmen. ‘Elzing beschikt al over 40 hectare akkerbouwgrond en zijn zakencompagnon heeft 20 hectare. Dat was voldoende grond om het bedrijf aan te merken als grondgebonden’, vertelt Teunissen. Rombou slaagde erin om de gemeente te overtuigen en zo konden de plannen doorgaan. Op voorwaarde dat een flink deel van de geitenmest ook naar deze grond gaat en een flink deel van het voer naar de geiten. ‘Wij konden bouwen op onze kennis en ervaring en hebben snel gehandeld omdat we dachten dat de provincie misschien met een geitenstop zou komen’, verduidelijkt Teunissen.

Welstandscommissie omzeild
De samenwerking met Rombou beviel Elzing en Wennij zo goed dat ze de complete bouw – van ontwerp en vergunningverlening tot en met aanbesteding en bouwbegeleiding – in handen legden van het adviesbureau. ‘We hebben specialisten in ruimtelijke ordening en milieu, maar ook in bouw en bouwkundige tekenaars. Al die specialisten denken integraal mee over wat wel of niet kan. En doordat we onderdeel zijn van Flynth, kunnen we desgewenst meteen ook het financiële verhaal meenemen, inclusief subsidies en fiscale voordelen. Die combinatie is best uniek in Nederland’, stelt bouwadviseur Henk Altena.

Om de vergunningverlening voor de geitenstal zo soepel mogelijk te laten verlopen, bleef Rombou bewust dicht bij de verleende vergunning voor de koeienstal. Hierdoor hoefden de ondernemers niet nogmaals langs de welstandscommissie. ‘De binnenkant van de stal, die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, kwam er uiteraard anders uit te zien dan aanvankelijk de bedoeling was. In plaats van een ligboxenstal voor tweehonderd koeien zijn er nu vier potten voor in totaal 1.100 geiten en een 2 x 36 stands melkstal met beweegbare vloer’, aldus Altena.

Keukentafelgesprek met kennis
Vervolgens was het zaak om een omgevingsvergunning te krijgen voor de stal. Elzing proefde in de buurt enige onrust en besloot samen met Rombou een keukentafelgesprek te organiseren voor een aantal buren. ‘Hier heb ik onze plannen uit de doeken gedaan, terwijl Jan Teunissen met z’n actuele en specialistische kennis veel onrust rondom q-koorts, fijnstof en longziekten kon wegnemen.’ Het resultaat was dat er nul bezwaren kwamen tegen de omgevingsvergunning voor de geitenstal. Vijf maanden na de officiële aanvraag, die werd ingediend in april 2019, hadden Elzing en Wennij de vergunning binnen.

Daarna kon Rombou het traject van aanbesteding starten. Bouwbedrijf Hoes uit Zwolle kwam op gebied van prijs als scherpste uit de bus. In juni 2020 startte de bouw. Deze verliep, met de bouwcontroles erbij, voorspoedig en bij de oplevering liep Rombou samen met de aannemer alles na. ‘Ze zien veel puntjes die ik mis. Voor hen geldt: bestek is bestek. Ik ben blij dat ze dat voor mij gedaan hebben. Zelf zou ik daar veel makkelijker in zijn.’

‘Geiten zagen ze als een intensieve, niet gebonden activiteit en dat paste niet in het bestemmingsplan’ – Gerben Elzing

Prettige rust
In februari 2021 kon het melken starten. Terugkijkend zegt Elzing: ‘De begeleiding door Rombou geeft een prettige rust. Ze hebben veel juridisch kennis op gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouw en weten precies wat wel of niet kan en mag. Ook zitten ze er continu bovenop. Daardoor heb je in de overleggen met instanties de teugels behoorlijk strak in handen.’

‘De begeleiding door Rombou geeft een prettige rust’ – Gerben Elzing

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Luuk Potman

Bouwkundig tekenaar
06-578 23 573 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn