Na helder traject geeft gemeente groen licht voor benodigde quarantaineruimte

Quarantaineruimte, een woord waar we in deze COVID-19 tijd toch al snel een vreemd gevoel bij krijgen. Het tegenovergestelde is aan de hand in Kwintsheul, onder de rook van Den Haag, bij het bedrijf Plantanious van Joost en Freek Jansen. Hier heeft deze ruimte juist een positieve verandering teweeg gebracht.

Plantanious is een ambitieus bedrijf, gespecialiseerd in de teelt van potplanten op een duurzame manier. Het bedrijf staat voor zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen. Om daarbij een zo laag mogelijke CO₂-footprint te houden, is het bedrijf per 2017 aangesloten op de aardwarmtebron van ‘Natures Heat’. Hierbij is de warmtekrachtkoppeling-installatie verwijderd en is het bedrijf overgegaan op zonnepanelen om zelf op duurzame wijze elektriciteit op te kunnen wekken.

Voor de aanleg van de zonnepanelen werd de samenwerking opgezocht met Rombou. Doordat Plantanious ook intern door is gegaan met het ontwikkelen van nieuwe producten, die gekweekt en ontwikkeld worden in Zuid-Amerika, was er behoefte aan een quarantaineruimte. Deze ruimte is verplicht bij dit soort import en dit werd tot voorkort daarom uitbesteed. Plantanious nam het heft in eigen hand om een eigen ruimte te creëren en verzocht opnieuw Robert Duijvestijn van Rombou om dit traject te begeleiden.

‘'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’’ – Freek Jansen

Bestemming omgezet
Duidelijk was dat er een omgevingsvergunning en extra grond nodig was om de routing te optimaliseren. Echter moest deze grond wel aangekocht worden en zat hier nog een woonbestemming op. De benodigde samenwerking met de buurman verliep gelukkig soepel en de woonbestemming werd omgezet naar een glastuinbouwbestemming. Een traject waarbij de expertise van Duijvestijn van pas kwam; hij weet de juiste wegen binnen de wet- en regelgeving hiervoor te bewandelen.

De extra grond is gebruikt om een tweede dock te bouwen voor het laden en lossen van de vrachtwagens. Alle inkomende en uitgaande goederen zijn op deze manier van elkaar gescheiden en dit zorgt voor een flinke efficiëntieslag qua bedrijfsvoering, planning, opslag en bewegingen.

Gemeente kwam kijken
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, stelt Freek Jansen ‘Dat ging hier zeker op.’ Hij licht toe dat het voor het vergunningstraject belangrijk was dat de gemeente met eigen ogen zou zien wat de mannen voor ogen hadden. De vrachtwagens en trailers dienden op eigen terrein te kunnen draaien en keren, maar er diende ook voldoende parkeerruimte over te blijven voor de medewerkers.
Robert Duijvestijn kreeg de gemeente zover dat zij op locatie langskwamen en samen met een verkeerskundige ter plekke de benodigde aanpassing aanschouwden. Conclusie: De draaicirkel was haalbaar en voor het parkeren is er gebruik gemaakt van bermtegels. Het werd de gemeente direct duidelijk wat de bedoeling was en met dit groene licht werd de vergunningsaanvraag afgerond. Het traject van aanvraag tot verstrekken vergunningen heeft in totaal vijftien maanden geduurd.

Hierna was de bouw slechts een formaliteit. In november 2020 waren alle vergunningen binnen en in februari 2021 is de quarantaineruimte door Plantanious in gebruik genomen.

‘'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’’ – Freek Jansen

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Martijn Veldhuis

Adviseur Bedrijfslocatie
06-57 54 70 93 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Luuk Potman

Bouwkundig tekenaar
06-578 23 573 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn

Nog meer interessante projecten