Nieuwe compacte en duurzame stal melkveebedrijf

Het melkveebedrijf van de familie Nagelhoud ligt aan de rand van de Veluwe. In 2001 kwam Albert met het HBO-diploma op zak in de maatschap van zijn ouders Maas (70 nu) en Coby (68). Hij besloot eerst buitenshuis te werken, bij LTO Noord in Zwolle. In 2013 was het tijd om fulltime boer te worden. In fases namen hij en zijn vrouw Erica vervolgens het melkveebedrijf van zijn ouders over.

Het bedrijf groeide vanaf 2001 van 70 koeien en 40 hectare land naar 95 melkkoeien, 60 stuks jongvee en 60 hectare land nu, waarvan 8 hectare pacht. De melk gaat naar particuliere zuivelverwerker Vreugdenhil.

Compact en functioneel

De nieuwe stal is de volgende stap in het autonome groeiproces. De melkveehouder zegt: ‘Eerst het bedrijf overnemen, toen twee mindere melkprijsjaren en nu een nieuwe stal. Dan moet je met nieuwe investeringen wel scherp aan de wind blijven zeilen.’ Vandaar dat de ontwerper van het gebouw, Gert Elling van Rombou, opdracht kreeg om een compacte stal te realiseren, vrijwel vierkant gebouwd. Het voordeel ervan is dat het met weinig vierkante meters en korte looplijnen maximale functionaliteit biedt en erg overzichtelijk is.

De nieuwe stal telt 115 boxen, 25 minder dan in het oorspronkelijke plan. Ook dat heeft alles te maken met budget. Net als de keus voor twee gebruikte melkrobots van DeLaval, die aan weerskanten van het voerpad staan. De dakplaten zijn ook niet geïsoleerd. ‘Maar we hebben op één kant van het dak zonnepanelen, die houden al mooi wat warmte weg uit de stal’, zo ervaart Nagelhoud.

‘‘Ik vind het belangrijk om het bedrijf in balans te houden, balans tussen grond, dieren en gebouwen.’’ – Albert Nagelhoud

Maatlat Duurzame Veehouderij

De besparingen zijn overigens niet af te zien aan het gebouw. Integendeel. Er staat een fonkelnieuwe stal, die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. ‘Dat levert financieel toch wel de nodige voordelen op.’ Een zijde van het dak is dus belegd met zonnepanelen. Een brede lichtstraat zorgt voor een helder en overzichtelijk geheel. De koeien liggen er dagelijks een aantal uren genoeglijk te herkauwen in de ruim bemeten diepstrooiselboxen. Verder is de stal voorzien van een automatisch klimaatsysteem.

Nagelhoud kocht voor de uitbreiding ammoniakrechten aan. De eerste plannen voor de nieuwe stal werden overigens al in 2013 gemaakt. Met hulp van Rombou werden toen ammoniakrechten aangekocht. Ook regelde Rombou de vergunningen en het ontwerp. Het plan werd in 2015 vergund door de provincie, maar Nagelhoud stelde de bouw van de stal om verschillende redenen toen nog even uit. In 2017 pakte de boer de plannen samen met Rombou opnieuw op. Nagelhoud koos toen voor een andere, duurdere vloer. Het gaat om de emissiearme Meadowvloer. Dit is een vloer van beton en rubber die zich kenmerkt door goede beloopbaarheid en een grote mate van mestdoorlaat.

De nieuwe stal staat overigens op een kavel aan de andere kant van de weg. Er ligt nu dus een weg tussen enerzijds het woonhuis en de oude ligboxenstal en anderzijds de nieuwe stal. Deze stal is gebouwd op de kavel waar al een mestopslag, een werktuigenberging en kuilplaten lagen. De weg die de stal van het woonhuis scheidt, heet – saillant genoeg - Nagelhoudsweg. Is dit een privéweg misschien? ‘Nee, maar vroeger werden wegen genoemd naar de bewoners, zo is dat gekomen’, lacht Albert. De familie Nagelhoud boert al meer dan honderd jaar op het melkveebedrijf.  ‘Aan de overkant was nog ruimte om uit te breiden, bij het woonhuis niet meer, daarom hebben we die keus gemaakt. Het voordeel is dat we nu met weiden de weg niet meer over hoeven.’

Het jongvee en de droge koeien staan nu in de ligboxenstal, waar tot voor kort de melkkoeien in liepen. Ook laat Nagelhoud de koeien meestal nog afkalven in de stal bij het woonhuis. Dan hoeft hij wat minder meters te maken.

Weidegang met robots

De Gelderse melkveehouder is fervent voorstander van weidegang. In de oude stal gingen de koeien na het melken in de 2x6 visgraat naar buiten om pas tegen de avond weer terug te komen. In de nieuwe stal, waar dus gemolken wordt met twee robots, is het voor de koeien duidelijk nog even wennen aan de nieuwe ritmes. Een selectiepoort houdt de koeien tegen als ze nog niet gemolken zijn. De stal is zo gemaakt dat de koeien desgewenst in twee groepen te melken zijn.

De bouw verliep voorspoedig. Hoofdaannemer Bajo Bouw uit Mariënheem startte in september met bouwen. Rombou deed de bouwbegeleiding. Half februari kon de stal worden opgeleverd, slechts een week na de geplande opleverdatum. Dat was na de natte omstandigheden waaronder moest worden gebouwd een prima prestatie. Over enkele weken is het tijd voor de open dag. Nagelhoud werkt er graag aan mee. ‘Bij de oriëntatie op mijn eigen nieuwbouwproject heb ik dankzij open dagen ook een aantal stallen goed kunnen bekijken. Dat heeft me geholpen in het maken van keuzes. Dan vind ik het niet meer dan normaal om nu de stal ook open te stellen voor publiek.’

De melkveehouder wil met 5 procent autonome groei de komende jaren rustig proberen de stal vol te krijgen. ‘Ik vind het belangrijk om het bedrijf in balans te houden, balans tussen grond, dieren en gebouwen.’ Het gebouw is zo gepositioneerd dat er – als de stal eenmaal vol is - nog mogelijkheden zijn voor uitbreiding in de lengte. ‘Met deze stal kunnen we jaren vooruit.’

‘Met nieuwe investeringen wel scherp aan de wind blijven zeilen.’ – Albert Nagelhoud

Projectdetails

Geheel nieuwe compacte en op budget gebouwde ligboxenstal met toepassing van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Bouwen binnen laag budget.

 • Ontwerper kreeg de opdracht een compacte stal te realiseren
 • Voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij
 • 3 + 3 ligboxenstal met 2 robots en toepassing weidegang
 • Compact, functioneel en erg overzichtelijk
 • Emissie-arme Meadowvloer
 • Toepassing zonnepanelen
 • Bouwbegeleiding toegepast met als resultaat dat de geplande einddatum nagenoeg is gehaald

Uitgevoerd

 • Ontwerp
 • Bouwvergunning
 • Melding Activiteitenbesluit
 • Natuurbeschermingswet
 • Bestek
 • Aanbesteding 
 • Bouwbegeleiding
   

 

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Martijn Veldhuis

Adviseur Bedrijfslocatie
06-57 54 70 93 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Luuk Potman

Bouwkundig tekenaar
06-83 22 31 53 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn