Uniek nieuwbouwproject voor 450 koeien

Maatschap Tap heeft in Biddinghuizen een nieuwe ligboxenstal voor 450 melk- en kalfkoeien in gebruik genomen. ‘Gelukkig zijn we in het bezit van een NB-vergunning’, zo vertelt melkveehouder John Tap.

Op een voormalige akkerbouwlocatie in Biddinghuizen heeft maatschap Tap een compleet nieuw melkveebedrijf neergezet. ‘Het is een uniek project, zeker in deze tijd, vertelt Tinke Vos, Adviseur Bedrijfslocatie bij Rombou.
De melkveehouders kochten de bedrijfslocatie al in 2002. Destijds ging het hen voornamelijk om de bijbehorende grond (120 hectare). In 2015 vatte maatschap Tap het plan op om op deze locatie een nieuwe ligboxenstal uit de grond te stampen.

Blij met NB-vergunning
De melkveehouders namen adviesbureau Rombou in de arm om het meerjarige project in goede banen te leiden. Experts van Rombou stelden onder meer een milieueffectrapportage op, verzorgden de bouwtekeningen en vroegen een Natuurbeschermingswetvergunning aan. Melkveehouder John Tap kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking met Rombou. ‘Gelukkig zijn we in het bezit van een NB-vergunning’, zegt Tap, die daardoor niet in onzekerheid leeft over de vergunning van zijn bedrijf.

Melken met 7 melkrobots
Maatschap Tap was aanvankelijk van plan om een grote draaimelkstal in te passen. Uiteindelijk kozen de melkveehouders ervoor om met zeven melkrobots te gaan werken. Rombou paste de eerder gemaakte bouwtekeningen aan op basis van de wensen van Tap. ‘Met melkrobots kunnen we driemaal daags melken, zonder dat het ons extra arbeid kost’, vertelt John Tap. De jonge melkveehouder (32) is van mening dat zijn veestapel goed gedijt bij de melkrobots. ‘De robots zorgen voor rust in de stal. De koeien kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen en bepalen zelf wanneer ze gemolken willen worden. Bij ons pakt dat goed uit.’

Stalindeling
De stalbouw ging in juni 2021 van start. Medio februari 2022 werd de stal in gebruik genomen. Tap koos voor een 3+3-rijige stal, met een voergang in het midden. De dieren worden in drie productiegroepen gehouden. ‘We hebben twee reguliere groepen, met drie robots per groep. De opstartgroep beschikt over een eigen robot’, vertelt Tap. In de stal is ruimte vrijgemaakt voor twee grote strohokken. Begin mei 2022 is de stal met 430 dieren al bijna vol.

‘'Gelukkig zijn we in het bezit van een NB-vergunning daardoor hadden we geen onzekerheid over de vergunning van het bedrijf.'’ – John Tap

‘Hartstikke trots’
John Tap runt het bedrijf samen met zijn ouders. De melkveehouder (32) woont samen met zijn vriendin op de locatie in Biddinghuizen. Het jongvee staat bij zijn ouders in Zeewolde. In totaal hebben de melkveehouders 230 hectare in gebruik. De melkveehouders kijken terug op een drukke opstartfase, waarin de koeien hun dagelijkse gang naar de zeven melkrobots moesten vinden. Inmiddels heerst er rust op het bedrijf. ‘De nieuwbouw bevalt heel goed. We zijn hartstikke trots op de nieuwe stal en ons bedrijf’, zegt John Tap, drie maanden na de ingebruikname van de nieuwbouw.

‘Melkveehouder John Tap kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking met Rombou’ – John Tap

Onze experts

Cynthia Schipper - Bouw

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 22 38 92 45 LinkedIn

Harry Kalfsbeek

Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31 LinkedIn

Jorrit Jan Mulder

Adviseur bedrijfslocatie
06- 513 95 847 LinkedIn

Martijn Veldhuis

Adviseur Bedrijfslocatie
06-57 54 70 93 LinkedIn

Daphne Scholman

Medewerker Fysieke Leefomgeving
06- 25 65 74 72 LinkedIn

Karin Arkink

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06- 50 05 64 79 LinkedIn

Annold Sloot

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06 11 36 90 57 LinkedIn

Stefan van Summeren

Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90 LinkedIn

Henk Altena

Adviseur Bouw
06-53 55 32 89 LinkedIn

Isabel Boschma - van der Star

Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25 LinkedIn

Ronald Mooiweer

Bouwkundig tekenaar
088-236 93 49 LinkedIn

Rob van Woerden

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-53 55 66 35 LinkedIn

Jan Pieter Smit

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34 LinkedIn

Elmer Woudstra

Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-21 14 30 20 LinkedIn

Robert Duijvestijn

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-15 11 34 10 LinkedIn

Bram Scheurwater

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06- 23 22 65 65 LinkedIn

Eddie Lamberts

Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 56 71 42 LinkedIn

Sander Kondring

Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04 LinkedIn

Gert-Jan Festen

Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06-20 36 00 66 LinkedIn

Gert Elling

Manager / Senior Adviseur Bouw
06-51 36 34 67 LinkedIn

Siemon Boonstra ab

Jurist Fysieke Leefomgeving
06-51 25 87 68 LinkedIn

Joost Overbeek

Directeur / Senior Adviseur Bouw
06-53 86 06 93 LinkedIn