Let op: de automatische verlenging van de verjaringstermijn PAS-melders geldt alleen voor een bepaalde groep PAS-melders!

Gepubliceerd: 29-04-2024, gezien: 245 keer
Let op: de automatische verlenging van de verjaringstermijn PAS-melders geldt alleen voor een bepaalde groep PAS-melders!

U heeft het mogelijk al gelezen in de media.

Wanneer een PAS-melder schade heeft ondervonden als gevolg van het onverbindend zijn van het PAS, geldt een verjaringstermijn van vijf jaar voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de gedupeerde bekend is geworden met de schade en een aansprakelijke kan aanwijzen. De uitspraak van de Raad van State dateert van 29 mei 2019, dus het kan zijn dat vanaf 30 mei 2024 voor individuele gevallen geen beroep meer kan worden gedaan op schadevergoeding.

 

De minister heeft bij kamerbrief van 26 april 2024 de verjaringstermijn van vijf jaar voor PAS-melders verlengd tot 1 juni 2029. Dit lijkt zeer mooi, doch let goed op het volgende!

 

De verlenging van de verjaringstermijn geldt alléén voor PAS-melders die bevoegd zijn hun schade ter beoordeling voor te leggen aan het Schadeloket.

De voorwaarde voor een aanvraag bij het Schadeloket is dat er een PAS-melding is gedaan tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019.

En dat de gemelde activiteit in deze periode:

  • helemaal is afgemaakt;
  • niet helemaal is afgemaakt, maar men is er wel aan begonnen;
  • nog is niet uitgevoerd, maar dat er wel belangrijke investeringen zijn gedaan die niet meer terug te draaien zijn.

Er zijn echter nog veel situaties waarin het Schadeloket, als gevolg van de bevoegdheidsbeperkingen in het instellingsbesluit, het schadeverzoek niet in behandeling zal kunnen nemen. Het is en blijft daarom van belang om een stuitingsbrief te sturen en geen risico’s te nemen.

Auteur
Stefan van Summeren
Manager / Senior Adviseur Bedrijfslocatie
06 - 22 31 21 90

Theme picker