Energie transitie

Gepubliceerd: 16-02-2021, gezien: 1026 keer
Energie transitie

Klimaatakkoord
Volgens het Nederlandse klimaatakkoord moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 afnemen met 51% ten opzichte van 1990 en met 95% in 2050. Om deze doelen te bereiken is een energietransitie nodig: een omschakeling naar andere energiebronnen, andere technieken en ander gedrag.  

Uw eigen energietransitie
De grootste verantwoordelijkheid om fossielvrij te worden ligt bij de ondernemers zelf. De overheid stelt doelen, stimuleert met subsidies, stuurt met wetgeving, energiebelasting en ODE en sanctioneert met een CO2 boete in het sectorsysteem. De investeringsbeslissingen voor energiebesparende maatregelen en innovatieve energietoepassingen, liggen bij u als ondernemer.

Strategisch plan
De overgang heeft gevolgen voor het gehele bedrijf. Naast de technische- en financiële aspecten, zijn gevolgen voor de teelt, bedrijfsstrategie en locatieontwikkeling uiterst relevant bij het maken van de energiestrategie. Met een strategisch plan zet je een stip op de horizon en krijg je in beeld wat (teelt)technisch en economisch haalbaar is en wanneer je welke stappen kan nemen. Dit is bij ieder bedrijf maatwerk. Rombou heeft een model ontwikkeld waarin we met weinig inspanning verschillende scenario’s op het vlak van energie verduurzaming naast elkaar kunnen zetten en behalve CO2 ook stikstofemissie meenemen.

Wacht niet af, 2030 komt en de overheid zal steeds meer stimuleren om de klimaatdoelen te halen. Geef uw geld aan energietransitie in plaats van energiebelasting en CO2 boetes.

Auteur

Theme picker