Extra eisen voor bouwen nabij waterkeringen

Gepubliceerd: 23-12-2021, gezien: 755 keer
Extra eisen voor bouwen nabij waterkeringen

In bestemmingsplannen zijn veel activiteiten zoals graven en bouwen dichtbij een waterkering aan banden gelegd door een beschermingszone op te nemen. Op zich niets nieuws. Diverse Waterschappen hanteren daarnaast strengere voorwaarden voor bouwwerkzaamheden nabij waterkeringen, zoals dijken. Deze beleidsregels komen bovenop de eisen uit een bestemmingsplan en kunnen veel impact hebben.

Naast de bescherming van de feitelijke waterkering (kernzone) geldt een beschermingszone waarbinnen (bouw)werken een negatieve uitwerking kunnen hebben op de waterkerende functie.

Onbekender is de term ‘profiel van de vrije ruimte’. Het profiel van de vrije ruimte geeft de contouren aan van de benodigde ruimte voor toekomstige dijkversterkingen. Een toename van (bouw)werken in het profiel van de vrije ruimte is ongewenst omdat deze een toekomstige dijkversterking kunnen bemoeilijken. Het waterschap is daarom zeer kritisch bij het verlenen van een vergunning voor het oprichten en uitbreiden van permanente (bouw)werken binnen het profiel van vrije ruimte. Ook uitbreiding van (bouw)werken is niet altijd toegestaan vanwege de toename van de verwijderkosten bij een dijkverbetering. Het profiel van vrije ruimte is alleen van toepassing op primaire en regionale waterkeringen.

Wilt u bouwen bij een waterkering, kijk dan niet alleen naar het bestemmingsplan maar ook naar de beleidsregels en de legger van het waterschap. Dit geldt ook voor verbouw en herbouw.

Auteur
Sander Kondring
Adviseur bedrijfslocatie
06-22 71 04 04

Theme picker