bouwen

30-08-2022 - Met de invoering van de omgevingswet treedt per 1 januari 2023 ook de Wet Kwaliteitsborging bouw in werking (Wkb). Met de Wkb...
17-02-2022 - Heeft het uitstellen van de Omgevingswet invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden op mijn bedrijf? Het gebruik van gronden...
23-12-2021 - In bestemmingsplannen zijn veel activiteiten zoals graven en bouwen dichtbij een waterkering aan banden gelegd door een...
30-09-2021 - De prijsexplosie van de bouwkosten raakt de stallenbouw. Veehouders met concrete plannen komen voor moeilijke keuzes te staan:...
17-06-2021 - Voor de familie de Groot uit Oldeholtpade heeft Rombou het ontwerp, de vergunningen en de aanbesteding begeleid. Dit word op...

Theme picker