Ik lees in de krant dat een vergunning van rechtswege is verleend. Wat betekent dit?

Gepubliceerd: 27-08-2020, gezien: 1163 keer
Ik lees in de krant dat een vergunning van rechtswege is verleend. Wat betekent dit?

Een vergunning van rechtswege is ontstaan omdat een gemeente niet binnen de daarvoor geldende termijn een besluit heeft genomen. Ingeval een volledige aanvraag is ingediend voor het bouwen van een stal, welke niet in strijd is met het bestemmingsplan, dient de gemeente binnen een termijn van acht weken een beslissing te nemen op de aanvraag.

Deze termijn mag wel met een termijn van zes weken worden verlengd. Deze verlenging moet overigens binnen genoemde acht weken geschieden. De acht weken gaan lopen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.

Indien de gemeente deze termijn niet acht heeft genomen, ontstaat een vergunning van rechtswege.
Deze vergunning moet dan wel bekend worden gemaakt. Op de van rechtswege verleende vergunning kunnen na bekendmaking door belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) binnen een termijn van zes weken wel bezwaren worden ingediend.

Pas na de bezwaartermijn van zes weken en indien er geen bezwaren zijn ingediend kan van de vergunning gebruik worden gemaakt.   

Auteur

Theme picker