PAS

29-04-2024 - U heeft het mogelijk al gelezen in de media. Wanneer een PAS-melder schade heeft ondervonden als gevolg van het...
01-03-2024 - Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die meer duidelijkheid verschaft over...
06-09-2023 - De afgelopen jaren was er veel te doen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In 2019 werd het PAS onverbindend verklaard....
08-12-2022 - Geen vrijstelling voor de vergunningplicht voor stikstofemissies tijdens de bouw- en aanlegfase. Dat was het oordeel van de...
14-06-2022 - In mei heeft RVO een informerende brief gestuurd naar bedrijven die een PASmelding hebben ingediend maar zich nog niet hebben...
03-03-2022 - Het programma voor legalisatie van PAS-meldingen is inmiddels vastgesteld en ingegaan op 28 februari 2022. Voor de legalisatie...
17-11-2021 - Heeft u een PAS-melding gedaan en kosten gemaakt voor het legaliseren van deze PAS-melding? Dan kunt u een tegemoetkoming...
02-09-2021 - Velen hebben dit voorjaar gegevens ingediend bij RVO voor het legaliseren van hun PAS-melding. Hoe gaat de procedure nu...
13-08-2021 - Met het oog op vergunningverlening aan de zogeheten ‘PAS-melders’, wordt de Regeling natuurbescherming eind dit...
12

Theme picker