Nieuwe oplossingsrichting legalisatie PAS-meldingen

Gepubliceerd: 5-07-2024, gezien: 317 keer
Nieuwe oplossingsrichting legalisatie PAS-meldingen

Meer dan vijf jaar geleden is het nu, dat de Raad van State de PAS-systematiek torpedeerde. Daarna, door alle terechte ophef, maakte de politiek zich sterk voor legalisatie van de PAS-meldingen. Maar nog steeds zit dat muur- en muurvast. En des te langer dat legaliseren duurt, des te meer bedrijven ondervinden er echt nadeel van; bijvoorbeeld bij financieringen. En de voortdurende onzekerheid hakt er steeds meer in.

Het niet kunnen extern salderen, door het probleem met de additionaliteit, heeft het kunnen legaliseren ook nog eens stevig bemoeilijkt. Een juridisch betrouwbare oplossing voor de meldingen is er nog steeds niet. Toch gloort er hoop.

Er zijn namelijk provincies (bijvoorbeeld Drenthe en Noord-Holland) die een alternatieve manier van legaliseren willen gaan uitproberen en wel door inzet van een zogenaamde ecologische passende beoordeling. In zo’n beoordeling wordt geanalyseerd wat het ecologisch effect is van de toename van de depositie die door de legalisatie optreedt. Als uit de beoordeling blijkt dat er geen significant negatief effect is voor de instandhouding van de natuur, dan kan de vergunning met zo’n passende beoordeling verleend worden.

Het is zeker lovenswaardig dat deze provincies de oplossingsrichting willen uitproberen. Want de impasse heeft al veel en veel te lang geduurd. De vraag is nog of deze nieuwe manier juridisch houdbaar is en of het dan voor meer legalisaties is in te zetten. De tijd zal dat uitwijzen. In ieder geval wordt er weer gewerkt aan een concrete oplossing.

Auteur
Jan Pieter Smit
Senior Adviseur Fysieke Leefomgeving
06-51 25 70 34

Theme picker