Ruimte-voor-ruimte in Drenthe

Gepubliceerd: 7-06-2024, gezien: 73 keer
Ruimte-voor-ruimte in Drenthe

Het ruimte-voor-ruimte beleid in Drenthe is vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening.

Wanneer er sprake is van bebouwing die zijn functie is verloren of gaat verliezen, kan er worden deelgenomen aan de ruimte-voor-ruimte regeling. Deelname aan de regeling betekent ook dat de van toepassing zijnde bestemming komt te vervallen en het een woonbestemming wordt.

 

De sloopnorm voor 1 compensatiewoning bedraagt 750 m² aan bebouwing en ten minste 2.000 m² aan bebouwing voor 2 compensatiewoningen. Voor elke 1.000 m² extra aan te slopen bebouwing is een extra compensatie woning mogelijk en dan maximaal 6 compensatiewoningen bij 6.000 m².

 

Bij de sloop van meer dan 2.000 m² is het mogelijk te kiezen voor 4 kleinere woningen. Uit onze praktijk blijkt dat salderen van sloopmeters, het betrekken van sloopmeters van elders, ook een oplossing kan zijn.

 

Ruimte-voor-ruimte kan een complex traject zijn, laat u daarom goed begeleiden en adviseren.

Auteur
Harry Kalfsbeek
Adviseur Bedrijfslocatie
06- 26 97 08 31

Theme picker