Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Olst-Wijhe” ter inzage

Gepubliceerd: 4-01-2021, gezien: 1236 keer
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Olst-Wijhe” ter inzage

De gemeente Olst-Wijhe heeft een ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 27 januari 2021.

Het ontwerpbestemmingsplan bevat geen nieuwe beleidsregels. Het nu geldende bestemmingsplan is in 2012 vastgesteld. Sindsdien heeft een groot aantal gedeeltelijke wijzigingen/herzieningen zogeheten projectbesluiten genomen om af te wijken van het bestemmingsplan. Deze projectbesluiten worden nu weer teruggebracht tot één allesomvattende weergave. Ook zijn er onvolkomenheden geconstateerd welke nu zijn hersteld.

Bekijk uw situatie goed
Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u uw eigen situatie beoordelen en kunt u beoordelen of uw plannen uitvoerbaar zijn en of de eerder doorgevoerde wijzigingen juist zijn overgenomen op de nieuwe plankaart. Zijn er zaken onjuist vermeld of wilt u wijzigingen doorvoeren dan dient u dat via een zienswijze uiterlijk op 27 januari 2021 kenbaar te maken. We kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een zienswijze.

Vragen
Als u vragen hebt over het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Olst-Wijhe of wanneer u een zienswijze op wilt stellen neem dan contact op met Rombou- Flynth (088-263 8236) of rechtstreeks met onze adviseur bedrijfslocatie Jan Teunissen (06-22503588).

Auteur

Theme picker