Projectmatig werken loont

Gepubliceerd: 18-10-2021, gezien: 702 keer
Projectmatig werken loont

Binnen Flynth-Rombou is het van belang om projecten goed en strategisch aan te pakken met integraal advies. Dit doen wij door bijvoorbeeld te schakelen met de fiscaal adviseur en subsidieadviseur, hierdoor kunnen ondernemers een groot voordeel ondervinden door het bedrijf op een duurzame en verantwoorde financiële manier te ontwikkelen.

Bij het melkveebedrijf van Firma van der Star adviseren we al jaren op het gebied van de Wet Natuurbescherming. Doordat de ondernemers Rien, René en Martijn in dit advies flink hebben geïnvesteerd is het mogelijk geworden om na het strategisch aanvragen van vergunningen een flinke groei door te maken in de bedrijfsvorm.

De groei is mede gerealiseerd door direct te verduurzamen middels een emissie arme vloer in de huidige stal. Er is gekozen voor de Meadow floor waarbij de oude roosters zijn gebruikt en de rubberen mat zorgt voor een reductie in klauwproblemen. Met deze milieuvriendelijke vloer en enkele andere aanpassingen is de stal geschikt gemaakt om in aanmerking te komen voor de Maatlat duurzame Veehouderij (MDV). Hierdoor kunnen niet alleen de investering in de vloer maar ook andere investeringen worden opgepakt wat tot een flink fiscaal voordeel kan leiden. Dit gebeurd middels de milieu investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijvingsmogelijkheid voor milieu-investeringen, ofwel de Vamil.

Deze mogelijkheid is dan ook direct benut. Na jaren drie maal daags te hebben gemolken zijn 4 robots in de stal in gebruik genomen. Dit levert veel rust op in de stal en een gemak wat betreft het plannen van de overige werkzaamheden voor de ondernemers.

Dit uitdagende plan is allemaal gerealiseerd in de periode dat veel onzekerheid heerst rondom stikstof. De onzekerheid startte dankzij de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019  waardoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer mocht worden toegepast. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen in het plan van aanpak. Dankzij deze aanpassingen heeft het traject geen vertraging opgelopen en is inmiddels ook de omgevingsvergunning milieu binnen. Hiermee is de toekomstige bedrijfsontwikkeling verzekerd (of zoiets).  

Door durf te tonen en gemaakte plannen door te zetten in een onzekere tijd heeft het bedrijf van de Rien, René en Martijn een duurzaam bedrijf gerealiseerd en zijn ze klaar voor de toekomst. Wenst u ook een vergelijkbare stapt te maken voor uw bedrijf? Informeer bij Rombou voor de mogelijkheden.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Documents to download

Theme picker