Stikstof

23-06-2022 - De minister van Stikstof wil de beoogde stikstofreductie snel realiseren mede door een ‘woest aantrekkelijk’...
28-02-2022 - Onder extern salderen wordt verstaan de verplaatsing van vergunde ammoniakemissie. In de volksmond wordt gesproken over...
21-10-2021 - Aan het einde van het jaar wordt de 2e tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) open gesteld. Begin 2022 gaat de...
15-10-2021 - Op de habitatkaarten wordt bijgehouden waar beschermde diersoorten en vegetaties van nature vóórkomen. De leefgebiedtypenkaart...
21-09-2021 - Bij een aanvraag van een natuurvergunning (in het kader van de Wet Natuurbescherming) is het noodzakelijk om een berekening te...
02-09-2021 - Velen hebben dit voorjaar gegevens ingediend bij RVO voor het legaliseren van hun PAS-melding. Hoe gaat de procedure nu...
13-08-2021 - Met het oog op vergunningverlening aan de zogeheten ‘PAS-melders’, wordt de Regeling natuurbescherming eind dit...
12-08-2021 - Net als de hele veehouderij heeft de melkveehouderij nadrukkelijk te maken met de stikstofproblematiek. Eén van de...
11-08-2021 - Extern salderen Als veranderende bedrijfsactiviteiten leiden tot een toename van stikstofdepositie, dan is extern salderen...
1234

Theme picker