Stikstof: gevolgen PAS-uitspraak worden duidelijk

Gepubliceerd: 28-12-2019, gezien: 691 keer

Sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) komt één vraag steeds terug: Wat zijn de gevolgen?

Stikstof: gevolgen PAS-uitspraak worden duidelijk

De spelregels voor vergunningverlening zijn bekend. We weten dus steeds beter waar onze klanten aan toe zijn.’ Aldus Bas Kolkman, adviseur bedrijfslocatie bij Rombou.

De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 veroorzaakte veel onrust. Provincies hebben niet stilgezeten en gelukkig is er inmiddels het nodige duidelijk op het gebied van stikstof. Kolkman: ‘Begin december 2019 hebben de provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld, die op 13 december in werking zijn getreden. De spelregels voor vergunningverlening zijn dus bekend. Dit lijkt alleen nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen.’

 

Nieuwe spelregels voor bestaande vergunningen?

‘Veel mensen zijn bang dat hun vergunning is vervallen door de stikstofuitspraak, maar dat is niet het geval. Voor melkveehouders die voor 29 mei 2019 een natuurvergunning hadden en daar uitvoering aan hebben gegeven, verandert er niets.’ Voor mensen met een PAS-melding ligt het anders. ‘De minister heeft aangekondigd alle PAS-meldingen te legaliseren. Deze bedrijven werkten immers volgens het destijds geldende beleidskader voor stikstof. De minister heeft dit belegd bij de provincies, maar ik verwacht dat het nog wel ven duurt voordat deze meldingen daadwerkelijk gelegaliseerd zijn. Bedrijven met een PAS-melding blijven dus in onzekerheid zitten.’

 

Uitbreiden zonder vergunning?

Melkveehouders die hun bedrijf willen uitbreiden, maar daar geen vergunning voor hebben, weten ook waar ze aan toe zijn. ‘Uitbreiden of wijzigen mag, mits de stikstofdepositie niet toeneemt’, aldus Kolkman. ‘Zij kunnen intern salderen of extern salderen. Sommige bedrijven kunnen stikstofruimte vrijmaken binnen het eigen project of op de eigen locatie. Dat heet intern salderen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van emissiearme technieken. Extern salderen werkt anders. Daarbij neem je stikstofruimte over van een ander bedrijf, dat geheel of gedeeltelijk stopt. Er is wel een grens aan extern salderen: u mag maximaal 70 procent van de stikstofruimte overnemen.’

 

Gebiedsgerichte aanpak van provincies

Het is de taak van provincies om een gebiedsgerichte aanpak te ontwikkelen. ‘Provincies bekijken de stikstofsituatie per Natura 2000-gebied en brengen in kaart welke maatregelen nodig zijn.’ Naar verwachting zijn de gevolgen in Brabant, Gelderland, Overijssel en een deel van Drenthe het grootst zijn. ‘De kritische depositiewaarde verschilt uiteraard per gebied, maar over Zuidoost-Nederland ligt een deken van stikstofdepositie. De gevolgen kunnen groot zijn. Helemaal als melkveehouderijen in de buurt van een Natura2000-gebied liggen. Ik kan me zo voorstellen dat provincies met deze agrariërs in gesprek gaan over vrijwillige of zelfs verplichte uitkoop.’

 

Uw stikstofsituatie in beeld

De nieuwe beleidsregels zorgen voor meer duidelijkheid. Toch zitten nog veel bedrijven met vragen. Kolkman: ‘Ik heb voor mijn werk veel contact met boeren. Iedereen vindt het lastig om helder te krijgen wat de precieze gevolgen zijn. Rombou kan daarbij helpen. Wij bieden klanten voor een vast bedrag een rapport waarin we alles op een rij zetten: de vergunningen, de huidige situatie en de toekomstplannen (“Uw stikstofsituatie in beeld”). Uiteraard laten we ook zien wat dit alles voor hen betekent. Zo nemen we onzekerheid en ongerustheid weg en krijgen bedrijven inzicht in wat er nog wel kan.’

Auteur

Theme picker