activiteitenbesluit

10-07-2023 - Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een...
15-04-2021 - Milieucontrole op agrarische bedrijven is de verantwoordelijkheid van de gemeente en veelal uitbesteed aan de omgevingsdienst....

Theme picker