Wat kan ik verwachten bij een milieucontrole?

Gepubliceerd: 15-04-2021, gezien: 1346 keer
Wat kan ik verwachten bij een milieucontrole?

Milieucontrole op agrarische bedrijven is de verantwoordelijkheid van de gemeente en veelal uitbesteed aan de omgevingsdienst. Controles vinden plaats op basis van voorschriften in de milieuvergunning of in het Activiteitenbesluit. Dieraantallen in het kader van de Wet natuurbescherming zijn de verantwoordelijkheid van de provincie en worden momenteel niet meegenomen in de controle.

Twee belangrijke onderwerpen die wel worden gecontroleerd zijn de risico’s op erfafspoeling en energiegebruik. Bij het eerste onderwerp gaat het over afspoeling van bedrijfsstoffen naar oppervlaktewater, bijvoorbeeld bij opslag van vaste mest, kuilvoer, (gas)olie en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Energiegebruik is belangrijk omdat de meldingsplicht energiebesparende maatregelen van kracht is voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en een verbruik boven de 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas (of gelijkwaardig) hebben. Valt uw bedrijf onder deze meldingsplicht? Dan is het verstandig dit voorafgaand aan de controle te melden.

Gevolg van de contrrole kan zijn dat er een nieuwe melding AIM of milieuvergunning nodig is. Let hier goed mee op wanneer u geen NB-vergunning of Pas melding heeft. Wanneer die melding niet zorgvuldig genoeg wordt gedaan kan dit negatieve effecten hebben op uw stikstof rechten. Laat daarom in dat geval altijd de melding doen door uw adviseur of bel de adviseurs van rombou bij u in de buurt.

Auteur
Isabel Boschma - van der Star
Adviseur Bedrijfslocatie
06-51 85 78 25

Theme picker